neljapäev, 16. aprill 2020

Kontrolli 15.04 matemaatikat! Kirjalik lahutamine 10 000 piires.

Kui Sa kontrollid, siis pane tähele, et ülesanded on meil erinevas järjekorras.


Ülesandes 137 värvisid Saksamaa, Leedu, Ungari ja Venemaa lipud.


Kui ülesanded on kontrollitud, siis kirjaliku lahutamise juurde. Alusta uut osa õpikuga lk 118. Loe läbi, mida tuleb meelde tuletada kahekohaliste arvude lahutamisel. Loe läbi ka lk 119 punane tekst ja vaata tehet. Ka kolme- ja neljakohalisi arve lahutatakse samamoodi. 

Tuleta meelde:

Kui oled õpikust lugemise lõpetanud, vaata videot "Kirjalik lahutamine".Ka kirjaliku lahutamise reegel on see, et arvud tuleb kirjutada üksteise alla nii, et kõik järgud jääksid üksteise alla kohakuti.  Teeme koos kolm erinevat näidet. Pane vihikusse pealkirjaks "Kirjalik lahutamine", märgi tänane kuupäev, paun mõtle kaasa ja tee samm-sammult:

Esimene näide. Lahuta kirjalikult arvust 8476 arv 6251. Sa kirjutad vähendaja vähendatava alla nii, et vastavad järgud oleks kohakuti.
Kontrolli kas järgud on kohakuti:
Alustad lahutamist ühelistest:
Siis lahutad kümnelised:
Seejärel lahutad sajalised:
Ja viimaks lahutad tuhandelised:
Saad, et 8476-6251=2225

Teine näide. Lahuta kirjalikult arvust 6635 arv 243. Järgud kohakuti!
Kontrolli kas järgud on kohakuti:
Alustad lahutamist ühelistest. 5-3=2. Kirjutad 2 üheliste alla.

Järgmisena lahutad kümnelised. Näed, et 3 (kolmest) kümnelisest ei saa lahutada 4 (nelja) kümnelist. Seepärast võtad (ütleme, et laename) 1 sajalise ja teed selle kümnelisteks. 1 sajaline on 10 kümnelist. Sajaliste kohale paned punkti. 13-4=9, seega kümneliste alla kirjutad 9.
Nüüd lahutad sajalised. Märgitud punkt näitab seda, et oled sealt ühe sajalise ära võtnud, seega ei ole Sul enam 6 sajalist, vaid 5. 5-2=3, sajaliste alla kirjutad 3.
Viimaks lahutad tuhandelised 6-0=6 ja kirjutad 6 tuhandeliste alla.
Saad, et 6635-243=6392

Kolmas näide. Lahuta kirjalikult arvust 4010 arv 1778. Järgud kohakuti!
Kontrolli kas järgud on kohakuti:

Alustad lahutamist ikka ühelistest. Näed, et 0 (nullist) ei saa lahutada 8 (kaheksat), seepärast võtan 1 kümnelise ja teen selle ühelisteks. 1 kümneline on 10 ühelist. 10-8=2, seega kirjutan üheliste alla 2.
Järgmisena lahutad kümnelised. Võtsid kümnelistest 1 ära ja sinna jäi seega 0. Näed, et 0 (nullist) kümnelisest ei saa lahutada 7 (seitset) kümnelist. Vähendatavas sajalisi aga ei ole. Seepärast võtad 1 tuhandelise ja teed selle sajalisteks. 1 tuhandeline on 10 sajalist. Tuhandeliste kohale paned punkti, sest võtsid sealt 1 ära. Selleks, et lahutada kümnelisi, võtad ära omakorda sajalisest 1 kümnelise. See tähendab, et Sul jääb alles 9 sajalist. 10-7=3, seega kümneliste alla kirjutad 3.
Nüüd lahutad sajalised. Märgitud punkt näitab seda, et oled sealt ühe sajalise ära võtnud, seega Sul ei ole mitte 10 sajalist, vaid seal on 9 sajalist. 9-7=2, sajaliste alla kirjutad 2.
Viimaks lahutad tuhandelised. Märgitud punkt näitab, et oled sealt ühe tuhandelise juba ära võtnud, seega ei ole Sul mitte 4 tuhandelist, vaid hoopis 3. Lahutad 3-1=2 ja kirjutad 2 tuhandeliste alla.
Saad, et 4010-1778=2232

Kui näited on tehtud, asu ülesannete juurde. Tee õpikust suuliselt harjutus 392 ja vaata, kas eelneva põhjal saad samad vastused õigesti kätte. Seejärel täida tv lk 61-62. Ära unusta laenamist! Harjutustunniks on tv lk 60.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.