neljapäev, 30. aprill 2020

Kontrolli 30.04 eesti keelt!

Harjutuses 46 tõmbasin joone alla sõnadele, milles on viga ja kirjutasin need järjekorras välja.

 

Harjutustunni kontroll:Kontrolli 29.04 eesti keelt!

Harjutuses 46 tõmbasin joone alla sõnadele, milles on viga ja kirjutasin need järjekorras välja.kolmapäev, 29. aprill 2020

Luuletus emale - luulevõistlus


28.04 matemaatika

Kõik lapsed, kes esitasid mulle pildi oma matemaatika ülesandest, said tagasisidet e-maili teel. Aitäh, olite väga tublid! Kes veel ei ole saatnud mulle pilti matemaatika ülesandest, siis ootan seda nelehelen.piho@reg.ee 

pühapäev, 26. aprill 2020

Koduõpe 27.-30. aprill

Vaheaeg on läbi saamas ja algamas on viimane õppeperiood enne suvevaheaega. Reedel on kevadpüha, seega on teil kodus õppimisest vaba päev.

Enamus teist on saatnud mulle pildi 4. raamatu (A. Lindgren) kokkuvõttest lugemispäevikus, aitäh! Kuid kahjuks ei ole seda kõik teinud, seega, ootan veel sellel nädalal raamatu kokkuvõttest pilti veel kuuelt õpilaselt. Saada kokkuvõttest pilt hiljemalt neljapäevaks!

Tänan ka kõiki tublisid õpilasi, kes on mulle iga nädal saatnud nädalapäevikust pilte. Minuni on jõudnud 14 nädalapäevikut. Teie tegemisi on väga tore lugeda, sest nüüd ei ole enam nädalapäeviku teemaks olnud koolipäev, vaid hoopiski teie toimetamised kodus. Need lapsed, kes on esitanud mulle oma nädalapäevikud, kirjutavad viimaseks sissekandeks 27. aprilli kuni 3. mai tegemised. Ootan selle nädala sissekandest pilti e-mailile nelehelen.piho@reg.ee ja siis võid oma nädalapäeviku panna sahtlisse järgmist õppeaastat ootama. Kindlasti jäta oma nädalapäevik alles, sest 4. klassis me jätkame selle pidamist. Kes ei ole mulle aga oma nädalapäevikut saatnud, siis ootan Sinu nädalapäevikuid selle nädala jooksul! Kui minuni ei jõua nädalapäevikud, siis tuleb kirjutada Sul ka maikuus sissekandeid.

Nädala õppetöö 27.-30. aprill: 
Me lõpetame matemaatikas teema arvud kümne tuhandeni ja kolmapäeval vahetub epohh eesti keeleks.

Esmaspäev, 27. aprill
Matemaatika -  Kirjalik lahutamine. Täida tv lk 64-65.
Inglise keel - õpik lk 58/harjutus 1. Tõlgi sõnad kirjalikult vihikusse ja õpi selgeks. Tv lk 38-39/harjutused 5,6 ja 8. Täida lüngad näidete eeskujul. Saada õpetaja e-mailile lea.viisu@gmail.com tv lk 39/8 vastused või pilt.

Teisipäev, 28. aprill
Matemaatika - tee vihikusse kirjalikult ülesanne 406 õpikust lk 122. Arvuta kirjalikult. Tuleta meelde, et paarisarvud on arvud, mille üheliste number on 2, 4, 6, 8 või 0. Paaritu arv on arv, mis ei jagu kahega, seega paaritud arvud on on arvud, mille üheliste number on 1, 3, 5, 7 või 9. Tee ülesandest pilt ja saada minu e-mailile nelehelen.piho@reg.ee
Loodusõpetus - ilmakaared. Loe õpikust lk 32-33 ja vasta vihikusse kirjalikult küsimustele lk 33. Jäta meelde põhi- ja vaheilmakaared.

Kolmapäev, 29. aprill
Eesti keel - tuletame meelde i ja j märkimise kirjas. Korda üle i ja j reeglid õpikust lk 79. Täida oranžist õigekirja töövihikust lk 23-24.

Neljapäev, 30. aprill 
Eesti keel - täida oranžist õigekirja töövihikust lk 25/47, 48, 49 ja lk 26/50.
Harjutustund (matemaatika) - Kirjalik liitmine. Täida tv lk 66. Harjutustundides alustame ka kordamisega. Loe õpikust lk 123-124 (Tean ja oskan) arvude ja nende koostise ning võrdlemise ja järjestamise kohta. Tee suuliselt ülesanded 407-414 õpikust!
Kehaline kasvatus - selle nädala ülesandeks on aktiivne vahetund. Vaata videot:Soovin Sulle pikka kevadist nädalavahetust!

reede, 17. aprill 2020

Head koolivaheaega!

Armsad õpilased ja lapsevanemad!

Koolivaheaeg saabub seekord teisiti. ,,Kodukool" on olnud katsumus kogu perele. Õpilased on õppimises iga päev lapsevanema vastutusel. Loodan, et teil on piisavalt tarkust leppida, et õppimise koht asub praegu kodus ning lapsevanema roll on tagada õpitingimused ning tugi. Mõtleme vanale elufilosoofiale, mis ütleb, et inimene õpib kogu elu ...

Tagasiside üldjuhul on olnud positiivne. Keeruline aeg nõuab loovat lähenemist. Lapsed on saanud õppida oma aja ja õppematerjali planeerimist omas tempos. Vähetõenäoline, et laste teadmised selle ajaga katastroofiliselt halveneksid. Pigem omandavad nad uue, teistmoodi õppimise kogemuse.

Keeruline aeg on antud selleks, et mõista, mis on päriselt tähtis. Tervis ongi esimesel kohal, kõik muu tuleb pärast.

Head lapsevanemad! Teil algab koolivaheag 20. aprillist koos lastega!


Olge terved!

Teie kooli direktor

Anne Nõgu

Tšempionid vaheajale!

5 nädalat koduõpet! Nüüd on aeg puhata ja mängida. Olete olnud ütlemata tublid, palju looduses liikunud, meisterdanud ja joonistanud ning loomulikult õppinud. Tänan toredate piltide eest, neid tuli palju! Nüüd saavad ka klassikaaslased näha, mida põnevat Sa teinud oled. Kes unustas mulle pildi saata, tee seda ikka! Lisan teiste piltide juurde. Ootan veel ka lugemispäevikuid A. Lindgreni valitud raamatuga! Palun saada lugemispäevikust pilt pühapäevaks!

Soovin teile päikselist vaheaega!
Ideid vaheajaks:
Kontrolli 17.04 matemaatikat!


Kontrolli 16.04 matemaatikat!


Ants Antson oli kiiruisutaja ja olümpiavõitja. Ta võitis 1964. aastal Innsbruckis peetud taliolümpiamängudel 1500 meetri kiiruisutamises kuldmedali. Innsbruck on linn Austrias.

Harjutunni kontroll:


neljapäev, 16. aprill 2020

Kontrolli 15.04 matemaatikat! Kirjalik lahutamine 10 000 piires.

Kui Sa kontrollid, siis pane tähele, et ülesanded on meil erinevas järjekorras.


Ülesandes 137 värvisid Saksamaa, Leedu, Ungari ja Venemaa lipud.


Kui ülesanded on kontrollitud, siis kirjaliku lahutamise juurde. Alusta uut osa õpikuga lk 118. Loe läbi, mida tuleb meelde tuletada kahekohaliste arvude lahutamisel. Loe läbi ka lk 119 punane tekst ja vaata tehet. Ka kolme- ja neljakohalisi arve lahutatakse samamoodi. 

Tuleta meelde:

Kui oled õpikust lugemise lõpetanud, vaata videot "Kirjalik lahutamine".Ka kirjaliku lahutamise reegel on see, et arvud tuleb kirjutada üksteise alla nii, et kõik järgud jääksid üksteise alla kohakuti.  Teeme koos kolm erinevat näidet. Pane vihikusse pealkirjaks "Kirjalik lahutamine", märgi tänane kuupäev, paun mõtle kaasa ja tee samm-sammult:

Esimene näide. Lahuta kirjalikult arvust 8476 arv 6251. Sa kirjutad vähendaja vähendatava alla nii, et vastavad järgud oleks kohakuti.
Kontrolli kas järgud on kohakuti:
Alustad lahutamist ühelistest:
Siis lahutad kümnelised:
Seejärel lahutad sajalised:
Ja viimaks lahutad tuhandelised:
Saad, et 8476-6251=2225

Teine näide. Lahuta kirjalikult arvust 6635 arv 243. Järgud kohakuti!
Kontrolli kas järgud on kohakuti:
Alustad lahutamist ühelistest. 5-3=2. Kirjutad 2 üheliste alla.

Järgmisena lahutad kümnelised. Näed, et 3 (kolmest) kümnelisest ei saa lahutada 4 (nelja) kümnelist. Seepärast võtad (ütleme, et laename) 1 sajalise ja teed selle kümnelisteks. 1 sajaline on 10 kümnelist. Sajaliste kohale paned punkti. 13-4=9, seega kümneliste alla kirjutad 9.
Nüüd lahutad sajalised. Märgitud punkt näitab seda, et oled sealt ühe sajalise ära võtnud, seega ei ole Sul enam 6 sajalist, vaid 5. 5-2=3, sajaliste alla kirjutad 3.
Viimaks lahutad tuhandelised 6-0=6 ja kirjutad 6 tuhandeliste alla.
Saad, et 6635-243=6392

Kolmas näide. Lahuta kirjalikult arvust 4010 arv 1778. Järgud kohakuti!
Kontrolli kas järgud on kohakuti:

Alustad lahutamist ikka ühelistest. Näed, et 0 (nullist) ei saa lahutada 8 (kaheksat), seepärast võtan 1 kümnelise ja teen selle ühelisteks. 1 kümneline on 10 ühelist. 10-8=2, seega kirjutan üheliste alla 2.
Järgmisena lahutad kümnelised. Võtsid kümnelistest 1 ära ja sinna jäi seega 0. Näed, et 0 (nullist) kümnelisest ei saa lahutada 7 (seitset) kümnelist. Vähendatavas sajalisi aga ei ole. Seepärast võtad 1 tuhandelise ja teed selle sajalisteks. 1 tuhandeline on 10 sajalist. Tuhandeliste kohale paned punkti, sest võtsid sealt 1 ära. Selleks, et lahutada kümnelisi, võtad ära omakorda sajalisest 1 kümnelise. See tähendab, et Sul jääb alles 9 sajalist. 10-7=3, seega kümneliste alla kirjutad 3.
Nüüd lahutad sajalised. Märgitud punkt näitab seda, et oled sealt ühe sajalise ära võtnud, seega Sul ei ole mitte 10 sajalist, vaid seal on 9 sajalist. 9-7=2, sajaliste alla kirjutad 2.
Viimaks lahutad tuhandelised. Märgitud punkt näitab, et oled sealt ühe tuhandelise juba ära võtnud, seega ei ole Sul mitte 4 tuhandelist, vaid hoopis 3. Lahutad 3-1=2 ja kirjutad 2 tuhandeliste alla.
Saad, et 4010-1778=2232

Kui näited on tehtud, asu ülesannete juurde. Tee õpikust suuliselt harjutus 392 ja vaata, kas eelneva põhjal saad samad vastused õigesti kätte. Seejärel täida tv lk 61-62. Ära unusta laenamist! Harjutustunniks on tv lk 60.

kolmapäev, 15. aprill 2020

Kontrolli 14.04 matemaatikat! Kirjalik liitmine 10 000 piires.Kui ülesanded on kontrollitud, siis kirjaliku liitmise juurde. Alusta uut osa õpikuga lk 115. Loe läbi, mida tuleb meelde tuletada kahekohaliste arvude liitmisel. Ka kolme- ja neljakohalisi arve liidetakse samamoodi. Kui oled õpikust lugemise lõpetanud, vaata videot "Kirjalik liitmine". Kirjaliku liitmise reegel on see, et liidetavad tuleb kirjutada üksteise alla nii, et kõik järgud jääksid üksteise alla kohakuti. See tähendab, et järgud (ühelised, kümnelised, sajalised, tuhandelised) peavad jääma üksteise alla. Ühelised peavad olema kohakuti, kümnelised peavad olema kohakuti, sajalised peavad olema kohakuti ja ka tuhandelised peavad olema kohakuti. Teeme koos kaks erinevat näidet. Pane vihikusse pealkirjaks "Kirjalik liitmine", märgi tänane kuupäev, palun mõtle kaasa ja tee samm-sammult:

Esimene näide. Liida kirjalikult arvud 2123 ja 3472. Sa kirjutad liidetavad üksteise alla nii, et ühelised on üheliste all, kümnelised on kümneliste all, sajalised on sajaliste all ja tuhandelised on tuhandeliste all.Kontrolli kas järgud on kohakuti:

Alustad liitmist ühelistest 3+2=5:Siis liidad kümnelised 2+7=9:


Seejärel liidad sajalised 1+4=5:


Ja viimaks liidad tuhandelised 2+3=5:


Saad, et 2123+3472=5595Teine näideLiida kirjalikult arvud 6687 ja 245. Järgud kohakuti!


 Alustad liitmist ühelistest.
7+5=12. Kirjutad 2 üheliste alla ja jätad meelde 1 kümnelise. Selleks kirjutad väikese 1 kümneliste kohale.

Järgmisena liidad kümnelised. Ära unusta liitmast meelde jäetud 1 kümnelist! 8+4+1=13. Kirjutad 3 kümneliste alla ja jätad meelde 1 sajalise. Selleks kirjutad väikse 1 sajaliste kohale.
Nüüd liidad sajalised. Liidad ka meelde jäetud 1 sajalise 6+2+1=9. Kirjutad 9 sajaliste alla.
Viimaks liidad tuhandelised 6+0=6 ja kirjutad 6 tuhandeliste alla.
Saad, et 6687+245=6932


Kui näited on tehtud, asu ülesannete juurde. Tee õpikust suuliselt harjutus 381 ja vaata, kas eelneva põhjal saad samad vastused õigesti kätte. Seejärel täida tv lk 58-59. Ära unusta töövihiku ülesandeid tehes, et järgud peavad olema kohakuti!