teisipäev, 31. märts 2020

Kontrolli 30.03 eesti keelt!

Harjutus 11 silbitatud sõnad võivad meil erineda. Mina silbitasin luuletuse esimese salmi sõnad. Sina võisid silbitada teisi sõnu. Kui oled enesekontrolli ära teinud, asu lahendama tänaseid harjutusi!
esmaspäev, 30. märts 2020

Koduõpe 30. märts-3. aprill

Kätte on jõudmas aprillikuu ja koduõpe jätkub. Meil on vahetumas eesti keel matemaatikaks. Lõpetame eesti keeles viimase teema ära ja siis hakkame usinalt matemaatikat õppima. Vaata igal hommikul blogisse. Õpetaja postitab Sulle jooksvalt vastused kontrollimiseks,  võid leida ka ülesannete juhiseid või muid soovitusi ja tähelepanekuid.

Kui Sa juba tähele panid, said kontrollida neljapäeval matemaatikat. Vajadusel vajuta pildile ja suurenda, mobiilis on seda mugavam teha. Sellest nädalast hakkad kodus õpitut blogi abil ise kontrollima. Igal järgneval hommikul panen blogisse üles vastused, seega uut päeva alustad eelmise päeva õppimiste kontrolliga ja siis jätkad sama päeva ülesannetega.

Selle nädala jooksul peaksid A. Lindgreni raamatuga ühele poole saama ja lugemispäeviku täitma. Sul on jäänud lugeda veel üks raamat, mille autoriks on Andrus Kivirähk. Leiad blogis 3. klassi lugemise alt valiku raamatuid, kuid võid teha ka oma valiku. See raamat peab olema kantud lugemispäevikusse maikuu lõpuks. 30. märtsist hakkab Lääne-Virumaa Keskraamatukogu väljastama eelnevalt reserveeritud raamatuid, seega on laenutamise võimalus olemas.

Hoia kindlasti alles tööõpetuse ja kunstiõpetuse kodused tööd, et need kuhugi kaduma ei läheks. Õpetaja Moonika tervitab 3. klassi!

Ära unusta oma nädalapäeviku kirjutamist! Ootan rõõmuga nädalapäevikuid e-mailile!

Nädala õppetöö 30. märts-3. aprill: 

Esmaspäev, 30. märts
Eesti keel - tuleta meelde silbitamise reeglid. Leiad need oma eesti keele vihikust ja õpikust lk 22. Loe läbi õpikust lk 80 luuletus "Me oleme haiged" ja täida selle kohta tv lk 48 harjutus 11.


Järgmisena loe õpikust lk 81 katkend "Aptsihh! Aptsihh! Aptsihh!" ja täida selle kohta tv lk 48 harjutus 12. Kui Sul ei tule kohe küsisõnad meelde, siis piilu tv lk 40 lehekülje lõppu. Järjesta küsimused jutu järgi. Küsimuste moodustamise kohta saab lugeda ka siit:
Tänane viimane harjutus on tv lk 48 harjutus 13. Uuri missuguseid arste on olemas. Tuleta meelde, et liitsõna on kahest või enamast sõnast liidetud sõna ja see kirjutatakse kokku. Tõmba joon alla nendele arstidele, kelle juures Sa oled käinud. Nende harjutuste vastuseid saad kontrollida teisipäeva hommikul kell 9.
Inglise keel - õpik lk 56 h 1 kirjuta väljendid vihikusse ja tõlgi eesti keelde. Järgnevalt õpime tegusõna kasutama kestvas ajavormis, õpik lk 57 (roheline tahvel), aga eelnevalt vaadake internetist Youtube'st klippe ja korrake koos tegelastega sõnu, väljendeid, lauseid (English singsing annab terve valiku lühikesi klippe sõnavara õppimiseks, seekord vaadake/ kuulake/ korrake: What are you doing? Present Progressive; What is he doing? jne). Kindlasti leiate endale sobivad leheküljed, kuid annan mõned vihjed sõnavara õppimiseks: Talking Flashcards; Dance Along - keeleõppe klipid koos tantsuliigutustega.

Teisipäev, 31. märts
Eesti keel - loe õpikust lk 84-85 katkend "Adalberdi merehaigus" ja täida tv lk 49. Tee ka lk 50 harjutus 17. Harjutus 17 tegemiseks korda üle i ja j reeglid õpikust lk 79. Täishääliku ette kirjutame j. Kaashääliku ette kirjutame alati i. Silbi lõppu ei kirjutata kunagi j. Silbi ja sõna lõppu kirjutame alati i.  Nende harjutuste vastuseid saad kontrollida kolmapäeva hommikul kell 9.
Loodusõpetus - loe õpikust lk 22-23 elektri kohta ja vasta kirjalikut vihikusse küsimustele lk 23. Tee katse õhupalliga (viimane küsimus).

Kolmapäev, 1. aprill
Eesti keel - loe õpikust lk 86-87 katkend "Pipi ajab äriasju" ja vasta küsimustele tv lk 50 harjutus 16. Täida ka tv lk 51. Nende harjutuste vastuseid saad kontrollida neljapäeva hommikul kell 9.

Neljapäev, 2. aprill
Matemaatika + harjutustund - Aja mõõtmine. Ajaühikud, teisendamine. Sul on vaja kalendrit või õpilaspäevikut. Täiendavad juhised saad neljapäeva hommikul. Alusta õpikuga lk 72 ja tee ülesanne 233 vihikusse. Loe lk 73 läbi punane tekst ja tuleta meelde, kuidas loetakse järgarve. Seejärel täida tv lk 6, 7, 9. Nende ülesannete vastuseid saad kontrollida reede hommikul kell 9.

Abiks Sulle:
Dekaad - on 10 päeva
Kvartal - on kolm kuud
Valgusaasta - on pikkusühik (vahemaa, mille valguskiir läbib ühe aasta jooksul)
Ööpäev = 24 h
1 h = 60 min
1 min = 60 s

Kehaline kasvatus - ülesanne tuleb emailile.

Reede, 3. aprill
Matemaatika - Aja mõõtmine. Kell. Tuleta meelde: kella väike seier näitab meile tunde ja suur seier näitab minuteid. Kui kell hästi meeles ei loe, loe kella kohta lisa:
Tee vajadusel ka enesekontrolli:
Täida tv lk 10, 11 ja 12. Nende ülesannete vastuseid saad kontrollida õhtul.


neljapäev, 26. märts 2020

Koduõpe 23.-27. märts

Hea laps!

Loodan, et puhkasid nädalavahetusel korralikult välja, et koguda jaksu uueks nädalaks. Esimene koduõppe nädal on läbi, oled saanud harjuda kodus õppimisega ja oma aja planeerimisega. Tahan juba väga lugeda Sinu nädalapäevikut (kes soovib, võib saata nädalapäevikust pildi mulle e-maili peale). Kuuldavasti läheb teil kenasti ja olete terved kõik. Hea on teada, et paljud teist loevad blogi ise. Nii saad õppimistel silma peal hoida ja tead täpselt, mida teha. Jätkame samas vaimus! Oled tubli!

Kordan oma soovitust: tee iga päev ära just need ülesanded, mida õpetajad on Sulle selleks päevaks jätnud. Ära tee neid ette ega jäta ka tegemata. Nii ei juhtu, et õppimised kuhjuksid või väsiksid ruttu ära.  

Nädala õppetöö 23.-27. märts: 

 • Loe usinalt edasi enda valitud A. Lindgreni raamatut ja täida lugemispäevik!

Esmaspäev, 23. märts
Eesti keel - küsimuste moodustamine. Tuleta meelde seda tundi, kus moodustasime küsimusi lause järgi. Lause oli "Ema joob piima". Täida tv lk 39-40. Moodusta ja kirjuta eesti keele vihikusse 8 küsimust loo "Meie isa ja onu Tarmo on kaksikud" kohta. 
Kunst - joonista värviliste pliiatsitega pilt "Kevade värvid". Kellel on kodus guaššvärve, siis võib töö ka nendega teha. Mõtle, milliseid värve võib kevadel näha? Mis loodusega juhtub?
Inglise keel - õpik lk 54 harjutus 1 - loe kiri läbi, kirjuta vihikusse Sulle tundmatud sõnad (uued) sõnad, tõlgi need eesti keelde, vajadusel kasuta sõnaraamatut. Seejärel tõlgi tekst eesti keelde.

Teisipäev, 24. märts
Eesti keel - loe õpikust lk 76-77 ja täida tv lk 41. Omadussõnad vastasid küsimusele - missugune? Tõmba tv harjutuses nendele joon alla.
Loodusõpetus - loe läbi õpikust lk 20-21 magnetite kohta. Vasta kirjalikult küsimustele lk 21 vihikusse. Kui Sul on kodus olemas magnet, siis tee sellega katseid - proovi magnetit kasutada erinevate materjalide ja asjade (näiteks paber, külmkapp, nööbid, trukid, lukud, puidust võinuga, lusikas jne) peal, vaata, kus ta toimib! Katse lõpus kirjuta vihikusse vastatud küsimuste alla millised materjalid või asjad magnetile meeldisid. 
Tööõpetus - vaata üle, mida Sa eelmisel nädalal meisterdasid. Vajadusel jätka, tee parandusi või täiendusi. Hoia töö kindlasti alles, sest kui kooli tuleme, näitad oma tööd õpetaja Moonikale.

Kolmapäev, 25. märts
Eesti keel - Sulghäälik S-i kõrval. Uuri õpikut lk 78. Tuleta meelde sulghäälikud ja reegel: eesti keeles kirjutame s-i kõrvale tavaliselt k, p, t. Kui Sul kohe sulghäälikud meelde ei tule, siis tee lahti õigekirja töövihiku viimane lehekülg - sealt leiad eesti keele häälikud. Tee õpiku skeemi järgi harjutus 1 lk 78 eesti keele vihikusse. Täida tv lk 44-45. Tv harjutus 3 pead moodustama sõna mitmuse.

Neljapäev, 26. märts
Eesti keel - Sulghäälik S-i kõrval. Tee lahti õpik lk 78, see aitab Sind harjutuste tegemisel. Täida õigekirja töövihikus lk 34 ja lk 82-83 harjutused 171, 172.
Matemaatika harjutustund - Aja mõõtmine. Tuleta meelde rooma numbrid ja tee suuliselt õpikust lk 71 ülesanne 230.  Täida tv lk 4-5. Enne kui asud ülesandeid tegema, korda üle ajaga seotud mõisted.
Tuleta meelde ajaühikud alates väiksemast: sekund, minut, tund, päev, nädal, nädal, kuu, aasta, sajand, aastatuhat.

Kuidas teada mitmes sajand on? Sajand on saja aasta kestusega ajavahemik. Arvus 1602 on 16 sajalist ja 2 ühelist. 1602. aasta lõpuks on möödunud 16 sajandit ja veel 2 aastat. Seega on aasta 1602 juba 17. sajand.
Mõtle mitu sajalist on arvus 2020? Mis sajandile see vastab?

Juhin tähelepanu töövihiku ülesandele 8 lk 5. Seal on trükiviga. Kvartalis on 3 kuud.

Kehaline kasvatus - Sinu kehalise kasvatuse ülesandeks on mängida õpetaja Lembe koostatud lauamängu. 
Reede, 27. märts
Eesti keel - I ja J. Uuri õpikut lk 79. Loe reeglid mitu korda läbi ja jäta meelde. Tee õpikust harjutus 2 lk 79 kirjalikult vihikusse. Täida tv lk 46-47. Aitan Sind harjutusega kaheksa. Järgnevad sõnad ei sobi, tõmba need maha: tuiu, müia, vajja, maia. Kirjuta igast reast ühe sõnaga lause. Kokku neli lauset.
Kunst - joonista värviliste pliiatsitega vormijoonistuse stiilis lill, põimuvate joontega. Kellel on kodus olemas näiteks õlipastellid, võib ka neid kasutada. Mõned näidised:
Jalgratta juhilubade kursusel osalejad - palun vaadake üle, et kursuse eest oleks tasutud ja testid tehtud. Kes on otsustanud loobuda, andke sellest palun Mati Rohtsalule otse teada. Aitäh!

Iga päev paistab aina rohkem päikest, seega mine õue - jaluta, matka, mängi palli, sõida rattaga! Ilusat kevade algust!


kolmapäev, 25. märts 2020

Teadaanne

Tere!
  Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
  Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

  Olge terved!
  Haridus- ja Teadusministeerium

  esmaspäev, 23. märts 2020

  Joonistuskonkurss "Tere, kevad!"

  Miks mitte osaleda esmaspäevase kunstiõpetuse kodutööga MiniMelts Eesti joonistuskonkursil!
  • Iga osaleja võib esitada ühe töö.
  • Lisa töö juurde autori nimi ja vanus.
  • Võitjad avaldatakse 15. aprillil. Konkursile laekunud joonistustest avaldatakse virtuaalne näitus MiniMelts Estonia Facebooki lehel.


  reede, 20. märts 2020

  Koduõpe 16.-20. märts

  Head vanemad ja lapsed!


  Järgmised kaks nädalat oleme koduõppel. Loodan, et homse päeva jooksul saavad lapsed oma  vajalikud õppevahendid koolist koju, et iseseisvalt kodus õppima hakata. Enamus klassi lastest kasutavad mõnda nutivahendit (olgu selleks telefon, arvuti, tahvel) ja osad lapsed loevad ka ise meie klassi blogi. Kui lastel on võimalus kasutada nutivahendeid, siis võiksid nad harjutada koduõppel olles ka internetist leiduvaid harjutusi, mida lisan vastava õppeaine juurde. Nii ei teki kiiresti tüdimust ja loodan, et lisab natukene põnevust õppetöösse.

  Hea laps!
  Kirjuta edasi oma nädalapäevikut. Järgneva kahe nädala jooksul kirjuta kuidas algasid sinu hommikud kodus, kuidas planeerisid oma õppimisi, kuidas sisustasid õhtuid, mis tunne on kodus õppida, milliseid tundeid ja mõtteid koduõpe sinus tekitab. Loodetavasti kohtume teiega juba õige varsti ja siis on põnev lugeda ning arutleda kirjutatu üle. Loe ka usinalt oma valitud A. Lindgreni raamatut ja täida lugemispäevik. 
  Minu soovitus sinule on see, et tee iga päev ära just need ülesanded, mida olen sulle selleks päevaks jätnud. Ära tee neid ette ega jäta ka tegemata. Nii ei juhtu, et õppimised kuhjuksid või väsiksid ruttu ära.  

  Nädala õppetöö 16.-20. märts:

  Esmaspäev 16.03
  Eesti keel - korda üle tähestik ja täishäälikud peast. Kui vajad abi, siis tähestiku, täishäälikud ja kaashäälikud leiad õpikust lk 38. Õpikust lk 54-55 leiad täis- ja kaashäälikute märkimise kirjas. See on sulle tuttav teema. Uuri õpikut ja täida töövihikust lk 28-29.

  Kellel soovi ja võimalust internetis lisaks harjutada, siis siit leiab harjutusi:

  Eesti keele tv lk 29/5 kontroll - välja kirjutatud sõnade esitähtedest saad kokku ühe riigi nime, selleks on Portugal. Ülipikk suluta kaashäälik on ühesilbilises sõnas.

  Inglise keel - õpik lk 52-53 h 1 kirjuta sõnad vihikusse ja tõlgi eesti keelde, õpi sõnad selgeks. Ülejäänud harjutused tee läbi suuliselt (kui nendes harjutustes on sinule võõraid sõnu, kirjuta ka need vihikusse ja tõlgi), tv lk 32-35 täida kirjalikult (väljaarvatud kuulamise harjutused). Ära tee kõiki harjutusi korraga, jaga õppetöö nädalapäevadele enam-vähem võrdselt ära.

  Teisipäev 17.03
  Eesti keel -  uuri ise või vanemate abiga Eesti õigekeelsussõnaraamatust (https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=pars&F=M) mida tähendavad järgmised sõnad: pars (parred), lähker, järi, lusikavarn, küna. Täida tv lk 30-32.

  Parred - rehetoa taladel asetsev latt, kus kuivatati vilja
  Lähker - puunõu, milles hoiti näiteks vett või piima
  Järi- madal pingike
  Lusikavarn - nagi, mille küljes hoiti lusikaid
  Küna - nõu, milles hoiti vanasti näiteks leiba

  Loodusõpetus - loe õpikust lk 10-11 ja vasta küsimustele lk 11 kirjalikult vihikusse. Kes puudus ja ei saanud õpikut vahetada raamatukogus, annab mulle märku. Saadan PDFi e-mailile.
  Tööõpetus - harjuta kodus kudumist, heegeldamist või meisterda värvilistest paberitest. Kooli tulles võta oma töö kaasa.
  Ideid wc-paberi rullidest:  Kolmapäev 18.03
  Eesti keel - täida tv lk 33-35. Harjutus 12 lk 33 tee vihikusse, harjutuse tegemiseks saad kasutada õpilaspäevikus olevat Eesti kaarti. Harjutus 13 võid kleepida, joonistada.

  Neljapäev 19.03
  Eesti keel - õpik lk 66, uuri tabelit, loe läbi sõnad harjutuses 3 ja tee harjutus 1 vihikusse. Loe läbi sõnad lk 67, kus kuuleme ülipikka sulghäälikut. Tee harjutus 4 vihikusse, harjutus 5 suuliselt. Täida tv lk 36.

  Harjuta sulghäälikute tundmist:
  Matemaatika harjutustund - eelmine harjutustund õppisime rooma numbreid. Tuleta need meelde, leiad oma vihikust. Õpik lk 70 leiad teema aja mõõtmine, tee ülesanne 225 vihikusse ja proovi mõista kuidas määratakse sajandit. Täida tv lk 3.

  Matemaatikat saad harjutada lisaks ka siin:
  Kehaline kasvatus - õpetaja Lembe edastatud info vihmase ilma korral tubasteks harjutusteks:
  Palun tuleta meelde, mis harjutusi me oma kehalise kasvatuse tunnis oleme teinud ja proovi neid kodus iseseisvalt järgi teha!
  TEE KÕIKI HARJUTUSI-10 KORDA! 1. KÄTERINGID 2.KERERINGID 3.KÕND PÖIDADEL 4.KÕND KANDADEL 5.PÕLVETÕSTEJOOKS KOHAPEAL 6.HARKI-KOKKU HÜPPED 7.VEERE SELJAL(TEE JÄRGMISED HARJUTUSED PEHMEMAL PINNAL. NÄITEKS VAIBAL) 8.KASSIKÜÜR-selg nõgusaks ja küüru 9.RÕÕMUS KOER-liputan saba 10.”PISSIV KOER”-tõstan kõverdatud jalga puusast kõrvale 12.TURISEIS-jalad üleval 13.ADER-jalad üle pea 14. Küsi vanematelt 2 plastikust pudelit, täida need veega ja keera kork kõvasti peale! Soorita neid harjutusi, mida tunnis tegime hantlitega ja veepudelitega- tõsta käed ülesse, seejärel vii käed kõrvale ning lõpuks lase käed vaikselt alla. 15. Mõtle ise (küsi lähedastelt) vahvaid harjutusi juurde! Kui taas kokku saame, näitad teistelegi! Proovi iga päev ka õues (oma aias) liikuda või koos vanematega looduses matkata.

  Reede 20.03
  Eesti keel - loe õpikust lk 69 ja lahenda ristsõna tv lk 38/5. Täida tv lk 37/3 ja tuleta meelde:
  • valm - loomtegelastega luule või lühijutt, milles on õpetlik iva.
  • muistend - tõestisündinud loona esitatud rahvajutt, mis on seotud kindla koha, inimese või sündmusega.
  • muinasjutt - väljamõeldud lugu. 


  Kui õppetöö on päeva kaupa tehtud, siis siit leiad vahvaid ideid mida teha:


  neljapäev, 19. märts 2020

  Hea Lapse ristsõna

  Lahendage koos lastega Ilmar Trulli ristsõna ja saatke vastus healaps@healaps.ee
  Vastajate vahel loositakse välja vahvaid raamatuid! 

  Vahva rütmiülesanne nootide meeldetuletamiseks ja kodus harjutamiseks. Mängi plaksutades!  laupäev, 14. märts 2020

  14. märts - emakeelepäev

  Muinasjutupäeval kuulasime vahvaid muinasjutte ja lugusid ning nägime uhkeid kostüüme. Aitäh tublidele vanematele!


  reede, 13. märts 2020

  Info jalgratta juhilubade kursuse kohta

  Edastan Mati Rohtsalult saadud info: jalgratta juhilubade õpe hakkab toimuma e-autokoolis teisipäeviti. Teooriatunnid toimuvad loengutena samas keskkonnas, kus laps registreeris end kasutajaks. Kellel on veel arve tasumata, võib seda julgelt teha. Hetkel peaks avatud olema kaks loengut - kel tahtmist, saab juba õppima hakata!

  Info kodus õppimise kohta

  Palun lapsevanematel, kelle laps on puudunud koolist ja õppevahendid on koolis, tulla esmaspäeval kooli, et viia koju lapse õpikud, töövihikud ja vihikud. Vajalikud õppevahendid on lapse kapis.

  Panen blogisse esmaspäeva hommikul nädala õppeülesanded. Lapsel on kohustus neid kodus iseseisvalt täita. Loodan, et kõik suhtuvad antud olukorda tõsiselt.

  Hoidke end!

  Teadaanne

  Tere!

  Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele kaheks nädalaks.  

  Esmaspäevast, 16. märtsist  ei toimu ka huviringe, treeninguid ja muud huvitegevust.
  Õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume neil viibida kodus. Samuti palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
  Alates 16.03. – 29.03. toimub õppetöö distantsõppel. Õppetöö on üleval klassiblogides ja Stuudiumis. Kui õpilasel puudub arvuti või konto Stuudiumis, palun võtta ühendust klassijuhatajatega.

  Kooli juhtkond ja õpetajad viibivad tööl.
  Kooli kantselei on avatud tööpäeviti 8.30 – 15.00.
  Info telefonil 32 23 940. 

  reede, 6. märts 2020

  Emakeelenädal 9.-13. märts

  Järgmisel nädalal pöörame erilist tähelepanu oma ilusale emakeelele.
  • Esmaspäeval kirjutame väga ilusa käekirjaga Viivi Luige luuletust "Emakeel" ja selgitame välja klassi ilusamad käekirjad.
  • Teisipäeval kirjutame etteütlust Jaak Kristjan Petersonist.
  • Kolmapäeval  on omaloomingupäev. Omaloomingupäevaks kirjuta kodus koos vanemate või vanavanemate abiga jutuke või luuletus teemal "Vanasti oli nii...". Luuletuse pikkus minimaalselt 8 rida ja jutukese pikkus vähemalt pool A4. Töö teha valgele A4 paberile, illustreerida. 
  • Neljapäeval toimub muinasjutupäev. Iga laps jutustab ühe loo, kehastudes loo tegelaseks.
  • Reedel teeme kokkuvõtte nädala tegevustest.
  teisipäev, 3. märts 2020

  Eesti Vabaõhumuuseumi külastus

  Külastasime täna Eesti Vabaõhumuuseumi. Meie päev algas koolitunniga aastal 1910 ja lapsed said võrrelda vana aja tundi tänapäevaga. Saime teada, et vanal ajal oli õpetaja väga karm, kirjutada ehtsa sulepea ja tindiga, lahendada vana aja aabitsa ülesandeid, lugeda palvet. Veel saime kirjutada ka tahvli ja krihvliga. Julgemad käisid ka tahvli ees vastamas.
  Edasi kuulasime kuidas tehti käsitööd 100 aastat tagasi. Mängisime ja laulsime.


  Meie viimane peatuspaik oli Kolu kõrts. Sõime kõhud korralikult täis ja algas kodutee.

  Lapsed olid väga tublid!

  Meid näeb ETV2 noortesaates NOVA 12. märtsil kell 16.00 ja 16. märtsil kell 16.15.