Pühapäev, 5. aprill 2020

Koduõpe 6.-9. aprill

Järgmine nädal on tulemas vaikne nädal, selle kohta saad lugeda esmaspäeval blogist. Algamas on ühtlasi ka neljas koduõppe nädal. Mul õnnestus peaaegu kõigi lastega suhelda telefoni teel. Tore oli teie häält kuulda! Olete endiselt sama rõõmsameelsed ja energilised ning selle üle on mul ainult hea meel. Minuni on jõudnud pilte teie nädalapäevikutest ja lugemispäevikutest. Loen, suu naerul. Ära unusta siis oma nädalapäevikut täita! Ootan põnevusega teie päevikuid, seega, kellel oskusi ja võimalusi, saada mulle pilt oma nädala- ja lugemispäevikust e-mailile nelehelen.piho@reg.ee. Nüüd aga sukeldume suurte arvude maailma!

Nädala õppetöö 6.-9. aprill: 
Sel nädalal võtame matemaatikas uue teema: arvud kümne tuhandeni. Tuletame meelde arvu järgud.Arvud koosnevad järkudest: ühelised, kümnelised, sajalised, tuhandelised jne. Arvu järk näitab, mitu ühelist on arvu selles järgus. Selle põhjal saame kirjutada arve välja järkarvude summana.
Näiteks 323 = 300 + 20 + 3. Sajaliste järk näitab, et arvus on 300 ühelist, kümneliste järk näitab, et arvus on veel 20 ühelist ja üheliste järk näitab, et arvus on veel 3 ühelist.

Arv on 9254 ja selles on:

9254 = 9000 + 200 + 50 + 4


Veel üks näide (värvid vahetuses):
Loen: kolm tuhat viissada kaheksakümmend kaks. 
Arvus on 3 tuhandelist, 5 sajalist, 8 kümnelist, 2 ühelist.
3582 = 3000 + 500 + 80 + 2

Vaata ka videot:Esmaspäev, 6. aprill

Matemaatika - enne kui alustad ülesannetega, vaata uuesti näited ja video. Alusta uut teemat õpikuga lk 105. Vaata pilti ja loe läbi tekst kollases kastis. Tee suuliselt ülesanded 350-355 lk 105-106. Täida tv lk 45 ja lk 46/106, 107. 
Inglise keel - selle nädala lõpul tähistatakse lihavõttepühi (inglise keeles - Easter), võimalusel vaata Briti Nõukogu kodulehelt videot munajahist ja õpi sõnu https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/easter. (British Council’I lehel on palju huvitavat materjali keeleõppeks). Kui see ei õnnestu, siis vaata Youtube’st mõnda teemakohast multifilmi ja koosta oma vihikusse mõistekaart – EASTER. Võimalusel saada oma mõistekaardist foto e-mailile lea.viisu@gmail.com

Teisipäev, 7. aprill
Matemaatika - tee õpikust lk 107-108 suuliselt ülesanded 356, 360 ja ülesanne 357 tee vihikusse kirjalikult. Ära unusta vihikusse märkimast kuupäeva! Seejärel täida tv lk 46/108 ja lk 47. Tuleta meelde, kuidas vormistame tekstülesandeid: küsimus, tehe, vastus. Ülesannetes 110 ja 111 tuleb moodustada kaks küsimust ja kaks tehet! Ruumi on küll vähe, aga proovi mahutada üks küsimus ja tehe ühele reale. Ülesandes 110 tuleb esmalt leida kui palju on siniseid kahhelkive ja alles siis saad arvutada kui palju on kahhelkive plaatimistöödeks kokku. Ülesandes 111 mõtle, mida tuleb esmalt leida, et kruvide kogukaalu teada saada.
Loodusõpetus - loe õpikust lk 24-25 vooluringi kohta ja vasta kirjalikult vihikusse küsimustele lk 25.  Katset meil koos teha ei õnnestu paraku, aga vaata katsest videot:Teises videos näed, kuidas on tehtud vooluring kartulitest:


Kolmapäev, 8. aprill
Matemaatika - Võrdlemine. Tee õpikust lk 108 ülesanne 359 suuliselt, seejärel täida tv lk 48-49. Tuletame meelde: Võrdlemist alustad tuhandelistest, siis võrdled sajalisi ning lõpuks kümnelisi ja viimasena ühelisi.Neljapäev, 9. aprill
Matemaatika + harjutustund - alusta õpikuga lk 109, tee suuliselt ülesanne 363. Täida tv lk 50-51. Harjutustunniks täida tv lk 52. Tuleta meelde, et 1 kg=1000g. 
Kehaline kasvatus - hommikuvõimlemine. Tee kaasa!
Ja siis pikale nädalavahetusele!Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.