kolmapäev, 31. märts 2021

3. distantsõppenädala kunstiõpetus

Tere lapsed!

Õpetaja Gitta tervitab teid ja saadab teile ühe toreda konkursi, millest võiksid osa võtta. Konkursi nimi on "Mesilasmaagia". Juhendi leiad siit (vajuta pildil, et pilti suurendada):Vormijoonistuses tee üks kordamistöö:Hoia palun kõik kunstitööd alles, kooli tulles näitad neid õpetaja Gittale! Võimalusel saada õpetajale Stuudiumisse pilt oma tööst.


esmaspäev, 29. märts 2021

Kalevipoeg. Võitlus Sarvik-taadiga. Tagaajajad. Piigade saatus.

 Võitlus Sarvik-taadiga. Tagaajajad. Piigade saatus.

Kalevipoeg katsus jõudu Sarvik-taadiga. Tänu põrgupiigade kavalusele ja imekübara väele võitis Kalevipoeg selle võitlemise ning põrguperemees taganes maa sisse. Kalevipoeg asus rõõmsalt varanduse ja piigadega kodu poole. Nad pääsesid nõiavitsa abil ka vana Tühja eest. Kodus kohtas ta hoonetark Olevipoega, kes palgati linnade ehitajaks. Põrgust päästetud neiud andis Kalevipoeg Alevipoja, Sulevipoja ja Olevipojale naiseks.

 
3. distantsõppenädal 29. märts-1. aprill, vaikne nädal

3. distantsõppenädal on algamas. Sel nädalal lõppeb eesti keele epohh kontrolltööga. Neljapäevast algab selle õppeaasta viimane matemaatika epohh, mis kestab vähemalt aprilli lõpuni. Meil on selgeks vaja õppida kolm teemat: kirjalik liitmine ja lahutamine, kirjalik korrutamine ja jagamine ning murrud.

Siin on Sinu selle nädala plaan:

 ESMASPÄEV

 • Eesti keeles toimetad tavalise õpiku ja blogiga. Loe õpikust lk. 145 lugu blogist. Vasta suuliselt küsimustele 1 ja 4. Seejärel loe õpetaja blogi ja tutvu, mida sel nädalal teha tuleb: http://neleheleniklass.blogspot.com/ 
 • See nädal alustame "Kalevipojaga" tagurpidi, sest meil on varsti algamas matemaatika epohh. Kirjuta täna uue peatüki "Võitlus Sarvik-taadiga. Tagaajajad. Piigade saatus" kokkuvõte epohhivihikusse. Kokkuvõtte leiad blogist kell 9.00. Loe see peatükk selle nädala lõpuks läbi.
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.

TEISIPÄEV 

 • Eesti keeles kordame kontrolltööks. Alusta õppimisi Opiqu kordamise ülesannetega. Ülesanded leiad Stuudiumist. Tee ülesanded ära enne veebitunni algust. Veebitund algab kell 12.30. Veebitunni lingi leiad minu Google Classroomist. 
 • Loodusõpetuses toimetad tavalise õpikuga. Uueks teemaks on "Elu erinevates keskkonnatingimustes". Loed sissejuhatava peatüki ja polaaralade kohta, õ. lk. 29-33.
 • Õpetaja Lembe saadab teile ühe toreda treeningu, mida seekord kehalises mängida. Ta soovib omalt poolt häid pühi ka!

KOLMAPÄEV

 • Eesti keeles teed Opiqus kontrolltöö lause, lause lõpumärkide, arvsõnade, järgarvude ja arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamise peale. Kontrolltöö on hindeline. Hinne kujuneb vastavalt kas A (arvestatud) või MA (mittearvestatud). Stuudiumisse märgin lisaks hindele ka Sinu töös saadud protsendid.
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.
 • Klassijuhatajatunnis teeme veebitunni kell 13.25. Veebitunni lingi leiad minu Google Classroomist.
 • Kunstiõpetuse õppimisi jälgi Stuudiumist.

NELJAPÄEV

 • Algab matemaatika epohh. Alustasime koolis miljoni piires peastarvutamise viimast teemat "Nulliga lõppevate arvude korrutamine ja jagamine". Tuletad teemat meelde ja lahendad Opiqus ülesandeid.
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.
 • Tööõpetuse õppimisi jälgi Stuudiumist. Palun vaata kas ka kõik eelnevad õpetaja antud ülesanded on tehtud.

Reede on õppimisest vaba - puhka, mine kindlasti õue jalutama, söö midagi head. Häid saabuvaid pühi!

Küsimuste korral kirjuta julgelt nii mulle kui aineõpetajatele!

Ilusat nädalat! Kohtume Stuudiumis 4. klassi jututoas.

reede, 26. märts 2021

Kalevipoeg. Teekond laudadega. Minek allmaailma. Põrgupiigad.

Teekond laudadega. Minek allmaailma. Põrgupiigad.

Harakas kädistas Kalevipojale, et vägilane olla seitse nädalat maganud ja nüüd peab kiirustama sõtta appi. Leidis ta hoopis tee Allilma. Kuna Sarvik oli kodust ära ja eit kooki küpsetamas, pidas Kalevipoeg põrgupiigadega lõbusat lustipidu.

Jäta mõõka võttemata,

sõjariista Sarvikulle;

võta pajuvitsakene,

võta varjukaabukene:

pajuvitsa päästab põrgust,

kübar kurja kiusatuses.

esmaspäev, 22. märts 2021

2. distantsõppenädal 22.-26. märts

Esimene pikk distantsõppenädal on selja taga ja algamas on uus. Lapsed, te olete väga tublid ja usinad õppima uusi asju ning avastama digimaailma! Selline kiire üleminek on sujunud peaaegu tõrgeteta. Seda tänu teile ja teie vanematele. Aitäh!


Tänaseks peaksid kõik lapsed:

 • oskama liikuda Opiqus pealehele, et näha oma tööde ülevaadet.  
 • olema liitunud Google Classroomiga, et osaleda veebitundides. 
Esimene klassijuhataja veebitund õnnestus meil hästi. Puudujaid oli ainult neli. Loodan, et sel nädalal kohtun veebitunnis kõigiga.

Siin on Sinu selle nädala plaan:

 ESMASPÄEV

 • Eesti keeles toimetad erinevate arvsõnade ülesannetega ja tavalise õpikuga. Loe õpikust lk 136-137 võidusõiduautodest ja Grand Prix legendist. Leia suuliselt vastus küsimusele: mida tähendab sõnapaar Grand Prix? Tutvu järgarvudega lk 137. Arvsõnade ülesannete lahendamisel tee kõrvale lahti õpik lk. 135 ja 137. Arvsõnade ülesanded leiad nii Stuudiumist kui siit linkidelt. Ülesanded on samad, lihtsalt olemas nii Stuudiumis kui blogis. Sisselogimist ülesannete lahendamiseks ei ole vaja! Klõpsa lingil ja asu lahendama. Lahenda seni kuni kõik vastused saad õigeks:
https://learningapps.org/1289609
https://learningapps.org/17884811
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.
Alusta esmaspäeval "Kalevipoja" järgmise peatüki "Teekond laudadega. Minek allmaailma. Põrgupiigad" lugemist, et see reedeks loetud saaks.

TEISIPÄEV 

 • Eesti keeles teeme veebitunni kell 12.30. Veebitunni lingi leiad minu Google Classroomist. Tutvume Kahootiga.
 • Loodusõpetuses toimetad Opiquga, teemaks on "Dinosaurused" ja peatüki kokkuvõte "Elu mitmekesisus Maal". Reedel proovime teha terve peatüki peale teadmiste kontrolli Kahootis. Teadmiste kontrolli leiad minu Google Classroomist. Teadmiste kontroll on hindeline. Hinne kujuneb vastavalt kas A (arvestatud) või MA (mittearvestatud). Stuudiumisse märgin lisaks hindele ka Sinu töös saadud protsendid. Valmistu reedeseks tööks kordamisküsimuste abil:
1. Kuidas rühmitatakse organisme?
2. Milleks kasutatakse mikroskoopi?
3. Mitmest rakust koosnevad ainuraksed organismid?
4. Mitmest rakust koosnevad hulkraksed organismid?
5. Tead, milline näeb välja amööb, roheline silmviburlane ja kingloom.
6. Bakterite roll looduses.
7. Taimede toitumine ja hingamine.
8. Loomade ja kalade hingamine.
9. Millal ja kus tekkis elu Maal?
10. Millal kujunes välja inimene?
11. Dinosaurused - kes nad olid, millal ja kus nad elasid?

KOLMAPÄEV

 • Eesti keeles toimetad Opiqu ja LearningApps'iga. Teemaks elektriautod ja Sulle juba tuttav arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Kui reeglid kohe ei meenu, võid LearningApps'i kõrvale võtta oma tavalise õpiku lk. 139 lahti. Opiqu ülesanded leiad Stuudiumist, LearningApp'i ülesannete lingid leiad nii Stuudiumist kui ka siit. Sisselogimist ülesannete lahendamiseks ei ole vaja! Klõpsa lingil ja asu lahendama. Lahenda seni kuni kõik vastused saad õigeks:
https://learningapps.org/16593854
https://learningapps.org/3233059
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.
 • Klassijuhatajatunnis teeme veebitunni kell 13.25. Veebitunni lingi leiad minu Google Classroomist.
 • Kunstiõpetuses on kahe nädala tööks liblikate joonistamine. Kui Sul on töö valmis, siis on hästi! Kellel veel ei ole, siis lõpetab sel nädalal töö.

NELJAPÄEV

 • Eesti keeles toimetad tavalise õpikuga. Loe vanade arvutuvahendite kohta õpikust lk. 140-141. Seejärel hakka valmistuma vaikselt kontrolltööks. Korda vihikust (või õpikust) üle lause, lause lõpumärgid, arvsõnad, järgarvud ning kokku- ja lahkukirjutamine. Lahenda veel kord läbi LearningApp'is antud ülesanded või Google Classroomist leitava teisipäevase Kahooti.
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.
 • Tööõpetuse õppimisi jälgi Stuudiumist. Palun vaata kas kõik õpetaja antud ülesanded on tehtud.

REEDE 

 • Eesti keeles toimetad õpiku ja vihiku ning "Kalevipoja" epohhivihikuga. Esmalt loe õpikust lk 142-143 arvutite kohta. Seejärel kirjuta eesti keele vihikusse pealkirjaks "Arvuti head ja vead". Koosta vihikusse tabel, mille ühele poole kirjutad arvuti plussid ja teisele poole arvuti miinused. Mõtle praeguse distantsõppe peale ja meenuta eelmist. Seejärel loe lõpuni "Kalevipojast" peatükk "Teekond laudadega. Minek allmaailma. Põrgupiigad". Kirjuta peatüki tekst epohhivihikusse. Tekst tuleb eraldi postitusena blogisse reede hommikul. 
 • Loodusõpetuses teeme teadmiste kontrolli peatüki "Elu mitmekesisus Maal" peale. Teadmiste kontrolli leiad minu Google Classroomist. Teadmiste kontrolli teeme Kahootis.

Küsimuste korral kirjuta julgelt!

Ilusat nädalat! Kohtume Stuudiumis 4. klassi jututoas.

reede, 19. märts 2021

Kalevipoeg. Mõõk varastatakse. Võitlus sortsidega. Pikk magamine.

Mõõk varastatakse. Võitlus sortsidega. Pikk magamine.

Teisel päeval asus Kalevipoeg teele Peipsi järve taha. Kuna paati polnud, pidi ta jalgsi läbi vee minema. Peipsi soolasorts tahtis Kalevipoja teed takistada, kuid ei suutnud. Teisel kaldal jäi Kalevipoeg magama. Sorts sosistas seitset sorti salasõnu mõõga peale ja mõõk kerkis sortsi kaenla alla, aga ta kukutas mõõga Kääpa jõkke. Ärgates nägi Kalevipoeg mõõka vees.Teel Peipsi äärde ründasid kangelast sortsi pojad. Kalevipojale andis head nõu siil, kes sai tänutäheks endale kasuka.

ImageChef Custom Images

kolmapäev, 17. märts 2021

Google Classroom ja Meet

4. klassi Google Classroomiga on liitunud 16 õpilast. Kellel ei ole veel õnnestunud liituda, siis palun tee sammhaaval läbi juhend, kuidas jõuda oma kooli e-maili postkasti, et liituda Classroomiga:

Selleks, et Google Classroomiga liituda, tuleb Sul Stuudiumisse logides minna paremal pool asuvale "Sinu profiil" nupukese peale (pildil tähistatud nr 1). Seejärel avaneb vaade Sinu andmete ja kooli e-mailile. Vajutades kooli e-mailile (opilased.reg.ee lõpuga, pildil tähistatud nr 2), suunatakse Sind kooli e-maili postkasti. Sealt leiad Google Classroomi kutse. Ole hea ja liitu classroomiga (join class). 

Proovime täna teha klassijuhatajatundi kell 13.25 videotunnina Google Meetis. Vaatame, kas õnnestub. Lisasin kõik meie klassi õpilased nimekirja, seega peaks kooli e-maili peale tulema veel teinegi kutse. 

Otselingi videotunnile leiad Stuudiumist.

esmaspäev, 15. märts 2021

1. distantsõppenädal 15.-19. märts

Algamas on esimene pikk distantsõppenädal. Loodan, et said nädalavahetusel puhata ja mängida. Eelmisel nädalal said peaaegu kõik lapsed esitatud Opiqu ülesanded, mis oli vaja teha. Väga tubli! Kellel ei ole õnnestunud mulle töid esitada, siis helistan Sulle ja uurime, miks ei ole õnnestunud. Õnneks oli esitamata töid väga vähe ja loodan, et need saavad selle nädala jooksul esitatud. 

Hea meel oli ka näha, et üsna aktiivselt kasutasite Stuudiumi 4. klassi jututuba. Tuletan Sulle meelde, et olen seal kättesaadav iga koolipäev kell 9.00-15.00. Kui tahad niisama rääkida minu või klassikaaslastega, vajad abi või juhendamist, siis ootan Sind. Võib juhtuda, et mõnel päeval on mul koosolek õpetajatega. Sellisel juhul ma jututoas ei vasta, kuid annan Sulle kindlasti teada, millal olen hõivatud.


Tuletan meelde, et kõiki õppimisi Sa jälgid igapäevaselt Stuudiumist. Stuudiumisse tulevad kõigi ainete õppimised. Siiski annan Sulle iga uue nädala alguses nädalaplaani eesti keele, loodusõpetuse ja klassijuhatajatunni kohta, et Sul oleks lihtsam oma toimetusi planeerida. Näed ära, kas tuleb arvutis tööd teha või toimetad hoopis õpiku ja vihikuga.

Palun kontrolli iga päev ka oma Opiqu keskkonda. Kui oled Opiqu keskkonnas, siis mine pealehele klõpsates Opiqu märgile. Nii saad oma tehtud ja tegemata töödest väga hea ülevaate, samuti saad teada kuidas Su tööd on läinud. Tegemata tööd tee palun ära. Märkisin pildile pealehe nupukese Sulle punase ristkülikuga. Pealeht annab ülevaate töödest ja õppejärjest. 

Siin on Sinu selle nädala plaan:

ESMASPÄEV

 • Eesti keeles toimetame Opiquga. Teemaks on tulekahjud, õnnetused ja leppemärgid. Alusta ka "Kalevipoja" järgmise peatüki lugemist, et reedeks oleks see loetud.
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.

TEISIPÄEV 

 • Eesti keeles toimetad õpiku ja vihikuga. Pane vihikusse pealkirjaks "Lause. Lause lõpumärk" ja tee konspekt või "spikker" lausest ja lause lõpumärkidest. Õpikust leiad teemad lk. 127 ja lk. 129. Kirjuta välja millest koosneb tekst, mida saab lausetega edasi anda, millega lause algab ja mis märgid võivad lause lõpus olla.
 • Loodusõpetuses toimetad Opiquga, teemaks on "Hingamine". 

KOLMAPÄEV

 • Eesti keeles toimetad Opiquga. 
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.
 • Klassijuhatajatunnis proovime teha Google Classroomi kaudu videotundi. Videotunni algus oleks tunniplaani järgi kell 13.25. Saatsin Sulle e-mailile Googe Classroomi kutse, palun võta see vastu, et saaksid classroomiga ühineda.
 • Kunstiõpetuses on kahe nädala tööks liblikate joonistamine. Õpetaja Gitta saatis Sulle järgmised juhised: 
Varsti kohe on käes kevad. Päike on lähemal ja nii kui kasvama
hakkavad esimesed kevadlilled, ilmuvad ka liblikad. Minu Lõuna-Eesti
sõbrad on juba liblikaid kohanud.

Annan teile kaks võimalust kuidas saaksid proovida liblikat
joonistada. Lisan ka kaks pilti ilusatest liblika värvidest ja
mustritest. Joonista pilt kas värviliste pliiatsitega, kriitidega või
maali guaššidega, vesivärvidega. Hoia töö alles. Kui kohtume, tood kooli mulle näitamiseks.


NELJAPÄEV

 • Eesti keeles toimetad Opiquga. Teemaks on autod.
 • Inglise keele õppimisi vaata Stuudiumist.

REEDE 

 • Eesti keeles toimetad õpiku ja vihiku ning "Kalevipoja" epohhivihikuga. Esmalt vaatad üle ja tuletad meelde kolmapäevast tunnitöö teksti ning seejärel vastad vihikusse õpikust lk. 133 küsimus 3. Kindlasti joonista pilt ka juurde! Reedeks loe läbi "Kalevipojast" peatükk "Mõõk varastatakse. Võitlus sortsidega. Pikk magamine". Kirjuta peatüki tekst epohhivihikusse. Tekst tuleb eraldi postitusena blogisse reede hommikul. 
 • Loodusõpetuses toimetad Opiquga, teemaks on "Elu areng maal".

Ilusat ja toimekat nädalat! Kohtume Stuudiumis 4. klassi jututoas.

reede, 12. märts 2021

Kalevipoeg ja esimese nädala kokkuvõte

 Kikerpära soos. Vetevaim. Ilmaneitsi sõrmus.

Kalevipoeg oma sõbra Alevipoja ja kannupoisiga tahavad Kikerpära sood paharettide jaoks jaotada. Tuleb vetevaim ja kuuldes, mida tehakse, palub, et soole piire ei pandaks ning lubab kaabutäie varandust. Vetevaim vedas kohale kulda ja hõbedat, kuid kaabu täis ei saanudki, sest Alevipoeg kannupoisiga kaevasid maasse sügava augu, peale läks aga kaabu, mille põhjas salaauk. Kalevipoeg saatis Alevipoja saadud varandusega soome sepale mõõga eest võlga tasuma.

Kellel jäi nüüd raamat ja/või epohhivihik kooli, siis Sina toimetad ainult tekstiga. Palun kirjuta tekst õhukesele valgele A4 paberile, et kohtudes oleks võimalik paberid epohhivihikusse nt liimida või köita.

Ja nüüd nädala kokkuvõte! (palun loe kindlasti)

See nädal oli parajalt tormiline ja üldsegi mitte meie tavaliste nädalate moodi. Vaatamata sellele saime täitsa hästi hakkama. Kolmapäeval olite väga tublid. Tutvusime ja õppisime Stuudiumi, Opiqut ja Google Classroomi keskkondi. Saite väga hästi hakkama ja loodan, et olete kodus sama nobedad kui koolis.

Esimesed iseseisvad Opiqu ülesanded on lahendatud. Esialgu võis tunduda neid palju, sest Stuudium näitab Sulle ka eelnevaid kodutöid lisaks, kuid järgmisest nädalast peaks kenasti jooksma ainult tunnitöö. Siis on pilt selgem ja kergem jälgida. Mul on hea meel, et suuri takistusi teele ei tulnud ja väiksemad mured oleme saanud lahendatud. Distantsõppe aeg on pikk, seetõttu palun, et Sa oleksid oma õppimistes järjepidev. Tee ära kohe samal päeval need ülesanded, mis selleks päevaks antakse. Õppimised tulevad iga koolipäeva hommikul kell 9.00. Muidu juhtub, et pean hakkama Sind taga ajama ja nii tunned pahasti ennast Sina kui ka mina. Olen Stuudiumi 4. klassi jututoas igal koolipäeval kella 9.00-15.00ni olemas, kui vajad abi. 

Kui oled Opiqu keskkonnas, siis minu soovitus: mine alati Opiqu pealehele klõpsates Opiqu märgile. Nii saad oma tehtud ja tegemata töödest väga hea ülevaate. Märkisin pildile pealehe nupukese Sulle punase ristkülikuga. Pealeht annab ülevaate töödest ja õppejärjest.


Sel nädalal oli Opiqu keskkonnas kokku neli tööd. Enamus teist on kõik tööd esitanud, kuid paaril lapsel on mõni töö esitamata. Palun kontrolli Opiqust üle, kas Sul on lahendatud järgmised tööd: 

 • Eesti keel, 10. märts tunnitöö - Kontrolltöö. Tegusõna ehk verb, tegusõna aeg, tegija tegusõnas (hindeline). Kodutöö - Aatomik.
 • Eesti keel, 11. märts tunnitöö - Lauseanalüüs ja lausete moodustamine.
 • Loodusõpetus, 12. märts tunnitöö - Toitumine.

Kontrollimiseks tuleb Sul siseneda Opiqusse Stuudiumist "Õppematerjalid" nupukese alt ja valida menüüst "Tööd". Sealt leiad kõik tööd, mis Sulle määratud on. Täpsema juhendi leiad eelmisest postitusest. Kui Sul on seal nüüd tegemata töid, siis ma palun, et Sa teeksid need tööd pühapäevaks ära. Mina olen hakanud Sulle juba tagasisidet andma. Kuna tööd laekuvad minuni erinevatel aegadel (mõni saadab kohe hommikul, mõni lõunal, mõni päris õhtul või üldse järgmine päev), siis tagasiside tuleb Sulle enamasti järgmisel päeval, kui tööd peaksid käes olema. Ehk kui täna teed loodusõpetuses Opiqu ülesandeid, siis kontrollin need üle homme.

Distantsõppe ajal numbrilisi hindeid ei panda. Avaldan Opiqus tehtud tööde protsendi, nii saad ülevaate oma tulemusest. Jätan juurde vajadusel ka omapoolseid kommentaare. Võib juhtuda, et saadan mõne tähtsama töö ka tagasi. Sellisel juhul tuleb see uuesti teha ja mulle esitada. Täna kirjutan ka teie Stuudiumi postkasti sõnumi, kellel mida on vaja veel esitada.

Kui Sul on tekkinud mõni küsimus seoses mõne muu ainega, siis kirjuta julgelt Stuudiumis aineõpetajale. 

Üldiselt saab aga öelda, et olete saanud tublisti toimetama. Ootan teie töid õigeaegselt. Järgmisel nädalal proovime teha ka esimese videotunni - klassijuhaajatunni. See leiaks aset kolmapäeval kell 12.30 Google Classroom keskkonnas. Esmaspäeval saadan teile e-maili peale Google Classroom kutsed, võtke siis minu kutse vastu, et oleks mugav kohtuda Google Meetis. Proovime!

Olge rõõmsad!

neljapäev, 11. märts 2021

4. klassi jututuba Stuudiumis

Stuudiumis on tore võimalus meil omavahel reaalajas suhelda. Selleks tegin meile 4. klassi jututoa. Jututoa leiad üles, kui logid Stuudiumisse sisse ja valid nupukese "Ülevaade". Märkad kohe suurelt kirja "Jututoad". Klõpsates kirjal "Klassi jututuba" pääsedki minu ja oma klassikaaslastega suhtlema. Ootan Sind vestlema ja abi küsima. Olen jututoas iga koolipäev kell 9.00-15.00.


Saatsin selle kohta teate ka Stuudiumisse. Sõnumid leiad Stuudiumis nupukese "Suhtlus" alt.

Opiq

Palun alusta igat päeva Stuudimi vaatamisega! Kõik distantsõppe ülesanded tulevad iga päeva kohta hommikuti kell 9.00 kodutöö alla. Palun lahenda Sulle määratud ülesanded sama päeva jooksul. Nii ei teki olukorda, et töö kuhjuks ja oleksid lõpuks omadega ummikus. 

Distantsõppe ajal meie peamine töökeskkond on Opiq. Opiqusse saad siseneda Stuudiumi kaudu. Kõige lihtsam ja kiirem viis on Opiqusse siseneda kodutöö alt, sest sinna tekib Sulle tunnitöö link. Sellele klõpsates avaneb Opiqu töö automaatselt. Lingid on tähistatud helesinise värviga.


Teine viis Opiqusse siseneda ja kontrollida oma töid, on minnes "Õppematerjalid" nupukese alt. 


Sulle avaneb Opiqu keskkond. Meie keskkonnad on natukese erinevad, aga kõige tähtsam nupuke Sinu jaoks on "Tööd", mille alt Sa leiad kõik vajalikud ülesanded ja tähtajad.


Tööde tegemisel on kolm olulist asja, mida ei tohi unustada. Esiteks tuleb lugeda tööjuhiseid väga hoolikalt ja täita kõik antud ülesanded! Arvesta, et Opiq loeb valeks kirjavead. Mina vaatan teie tööd alati üle ja vajadusel saadan tagasi, et saaksid parandada. Lisaks on võimalik teatud ülesannete juures teha enesekontrolli.

Teiseks tuleb iga ülesande juures eraldi see ülesanne salvestada. Salvestamise nupukese lehe leiad ülesande kõige alt. Kui on töös näiteks kolm ülesannet, siis salvestatud ülesannete numbrinupukesed muutuvad hallist roheliseks.

Kolmandaks tuleb lõpuks töö mulle esitada. Esitamise jaoks on töö üldvaates paremal pool taas roheline nupukene "Esita töö". Kui algul on see kiri punane ja teateks on esitamata töö, siis pärast esitamist muutub kiri roheliseks ja oled valmis. Kuna mina ei ole õpilane, siis ei õnnestunud mul praegu lisada illustreerivaid pilte juurde. Katsun selle vea parandada, et näeksite reaalseid nuppe ja tunneksite need ära.


Kui Sul tekib mure, siis palun kirjuta mulle sellest Stuudiumi kaudu. Saad mulle ka helistada, kui jääd hätta. Koos leiame muredele lahendused. Ootan sõnumeid ja kõnesid kella 9.00-15.00.

Stuudium

Stuudiumisse saad sisse logida aadressil www.reg.ope.ee oma ees- ja perekonnanimega ning parooliga. Kirjuta parool endale vajadusel nt päevikusse, et see ei ununeks.

Kui oled ennast sisse loginud, avaneb Sulle järgmine vaade:

Eelmise pildile märkisin Sulle punase kastikese sisse koha, kust Sa leiad ülesanded, kodutööd ja kontrolltööd. Selleks, et Sa leiaksid üles kõige kiiremini distantsõppe ülesanded, lisan need kodutöö alla. Kuigi need ülesanded on lisatud kodutöö alla, ei ole tegemist kodutööga, vaid tunnitööga! Kodutööde alt leiad otselingid Opiqusse jt teistesse keskkondadesse. Nii ei pea Sa hakkama ise keerulist teed pidi ülesandeid otsima.

Kui Sa liigud lehel allapoole, leiad "Õppematerjalid". Õppematerjalide alt on Sul samuti võimalik siseneda Opiqu keskkonda vastavalt ainele.


Ole hea ja muuda Stuudiumis oma andmed õigeks. Tee seda koos vanemaga. Selleks liigu paremal nurgas olevale kastikesele ja vajuta "Sinu profiil" peale:


Seejärel tekib sinine nupuke "muuda profiili" nii lehe üles kui alla. Sellele klõpsates leiad eest enda andmed. Täida ära vajalikud lüngad. Seal on Sul võimalus vajadusel muuta ka enda parooli.

Uuri Stuudiumi ka iseseisvalt. Stuudiumis on Sul võimalik mulle kirjutada "Suhtlus" nupukese all. Kes hästi otsib, leiab tunnitöö, hinded, kiitused/märkused ja muud huvitavat enda kohta. Põnevat avastamist ja kasutamist!

kolmapäev, 10. märts 2021

Tänusõnad!

Armsad vanemad ja lapsed! Minu südamlik tänu Teile tänase üllatuse eest! Olin tõesti pisarateni liigutatud. Tort oli imeilus, väga maitsev ja mahlane. Meil on traditsiooniks saamas klassis üheskoos maiustamine ja koosolemine. See oli, arvestades praegust olukorda, päeva parim osa nii mulle kui lastele. Aitäh-aitäh-aitäh!


Praegune aeg on segane ja raske, kuid me saame hakkama! Me alustasime päeva arvutiklassis. Kõik lapsed, kes koolis olid, said Stuudiumi kontod ja sisselogimised tehtud. Uurisime Stuudiumi, Opiqut ja Google Classroomi. Lapsed said suurepäraselt hakkama kõigega. Loodan, et ka kodudes läheb asi sama libedalt. Õpetaja Kristiinal olid lahedad mängud ettevalmistatud, et ega nad ei tahtnudki niisama lihtsalt enam mängu pooleli jätta. Siiski lõpetasime päeva oma klassis. Pärast tordisöömist rääkisime veel kord läbi, kuidas me toimetame hakkama ja seejärel koristasime klassi. Tänased kallistused olid eriti tugevad!

Homme on esimene distantsõppepäev. Õppimisi jälgime Stuudiumist. Hommikul kell 9.00 lisan blogisse juhendi, kuidas Stuudiumist üles leida vajalik tunni- ja/või kodutöö ning kuidas minna Opiqu keskkonda. Lapsed saavad minule kirjutada nüüd ise otse Stuudiumi, olen valves kella 9.00-15.00. Olen loomulikult kättesaadav ka telefoni teel.

Jäägem terveks ja ikka rõõmsaks!
õp Nele

teisipäev, 9. märts 2021

Inglise keele distantsõpe Kristiina grupile

Head õpilased!

Homme (10.03, kolmapäev) õpite koolis kasutama Google Classroomi veidi rohkem. Inglise keele koduõpe hakkab toimuma samuti Google Classroomi kaudu, kus viitan erinevatele lehekülgedele mida kasutada õppimise käigus. Google Classroomi registreerimine toimub koolimeiliga. 


Meie inglise keele klassiruumi kood on: sqtk5ai

Samuti võid juba tutvust teha veelkord Quizleti keskkonnaga, mida hakkame tihedalt iga peatüki juures kasutama, et näeksin Sinu sõnade ja väljendite õppimise progressi. Selleks olen koostanud Sulle ka tutvustava õppevideo, et näeksid milliseid funktsioone on võimalik Quizletis kasutada.

Tutvustav video: Tutvustav video
4.klassi Quizleti klassiruum:  4.klassi QuizletHead,
Õp. Kristiina

 Poisid lustimas koos õpetaja Maddiga.


reede, 5. märts 2021

Emakeelenädal 8.-12. märts

 Järgmisel nädalal tähistame saabuvat emakeelepäeva:

 • Esmaspäev on ilusa käekirja päev. Sinu ülesandeks on juba kodus kirjutada ümber jutt oma lemmikloomast vihikusse kõige ilusama käekirjaga, mida oskad.
 • Teisipäeval kirjutame etteütlust Kristjan Jaak Petersonist.
 • Kolmapäev on huvitava raamatu päev. Tunni esimeses pooles teeme ära kontrolltöö tegusõnade peale ja seejärel uurime üheskoos teatmeteoseid, entsüklopeediaid või rekordiraamatuid. Kui Sul on kodus mõni huvitav entsüklopeedia, teatmeteos või rekordiraamat, siis võta see kindlasti kooli kaasa! 
 • Neljapäeval ootab meid ees "Kalevipoja" ettelugemise video salvestamine.
 • Reedel toimuvad kuulamisvahetunnid. Hommikust alates saab kuulata vahetundide ajal toredaid lugusid, mida loevad tuntud eestlased.

Võta esmaspäeval kaasa matemaatika asjad, teeme rütmika asemel matemaatikat.

Kalevipoeg. Kuningaks saamine.

Kalevipoeg jõudis tagasi koju ja koos vendadega korraldati liisuheitmine, et teada saada, kes neist kolmest kuningaks saab. Kalevipoeg viskas kivi kõige kaugemale ja temast sai valitseja. Teised vennad läksid võõrsile õnne otsima. Tuli sõjakuller ja andis Kalevipojale teada, et sõda on tulemas. Tuli Uku, kes hoiatas Kalevipoega ta oma mõõga eest.

neljapäev, 4. märts 2021

Head lapsed!

Järgmise nädala kehaline kasvatus toimub õues. Palun selga panna vastavad õueriided. Suusad võib selleks aastaks koju viia.

teisipäev, 2. märts 2021

Info puudujatele!

Esmaspäeval said lapsed uued eesti keele töövihikud (2. osa). Töövihikuta pole puudujatel võimalik kodus iseseisvalt järele õppida.

Jätan uue töövihiku lapse kappi koos Kalevipoja epohhivihikuga. Palun need koju toimetada esimesel võimalusel!