kolmapäev, 15. aprill 2020

Kontrolli 14.04 matemaatikat! Kirjalik liitmine 10 000 piires.Kui ülesanded on kontrollitud, siis kirjaliku liitmise juurde. Alusta uut osa õpikuga lk 115. Loe läbi, mida tuleb meelde tuletada kahekohaliste arvude liitmisel. Ka kolme- ja neljakohalisi arve liidetakse samamoodi. Kui oled õpikust lugemise lõpetanud, vaata videot "Kirjalik liitmine". Kirjaliku liitmise reegel on see, et liidetavad tuleb kirjutada üksteise alla nii, et kõik järgud jääksid üksteise alla kohakuti. See tähendab, et järgud (ühelised, kümnelised, sajalised, tuhandelised) peavad jääma üksteise alla. Ühelised peavad olema kohakuti, kümnelised peavad olema kohakuti, sajalised peavad olema kohakuti ja ka tuhandelised peavad olema kohakuti. Teeme koos kaks erinevat näidet. Pane vihikusse pealkirjaks "Kirjalik liitmine", märgi tänane kuupäev, palun mõtle kaasa ja tee samm-sammult:

Esimene näide. Liida kirjalikult arvud 2123 ja 3472. Sa kirjutad liidetavad üksteise alla nii, et ühelised on üheliste all, kümnelised on kümneliste all, sajalised on sajaliste all ja tuhandelised on tuhandeliste all.Kontrolli kas järgud on kohakuti:

Alustad liitmist ühelistest 3+2=5:Siis liidad kümnelised 2+7=9:


Seejärel liidad sajalised 1+4=5:


Ja viimaks liidad tuhandelised 2+3=5:


Saad, et 2123+3472=5595Teine näideLiida kirjalikult arvud 6687 ja 245. Järgud kohakuti!


 Alustad liitmist ühelistest.
7+5=12. Kirjutad 2 üheliste alla ja jätad meelde 1 kümnelise. Selleks kirjutad väikese 1 kümneliste kohale.

Järgmisena liidad kümnelised. Ära unusta liitmast meelde jäetud 1 kümnelist! 8+4+1=13. Kirjutad 3 kümneliste alla ja jätad meelde 1 sajalise. Selleks kirjutad väikse 1 sajaliste kohale.
Nüüd liidad sajalised. Liidad ka meelde jäetud 1 sajalise 6+2+1=9. Kirjutad 9 sajaliste alla.
Viimaks liidad tuhandelised 6+0=6 ja kirjutad 6 tuhandeliste alla.
Saad, et 6687+245=6932


Kui näited on tehtud, asu ülesannete juurde. Tee õpikust suuliselt harjutus 381 ja vaata, kas eelneva põhjal saad samad vastused õigesti kätte. Seejärel täida tv lk 58-59. Ära unusta töövihiku ülesandeid tehes, et järgud peavad olema kohakuti!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.