neljapäev, 30. november 2017

Saabuvad detsembrikuu üritused

Detsembris on meid ootamas ees:
  • 4. detsembril on koolis 1. advent (kaasa igal õpilasel pikk valge küünal, pidulik riietus).
  • 7. detsembril toimub advendiaja kontsert algusega kell 18.00 suure maja saalis.
  • 9. detsembril toimub kooli jõululaat algusega kell 10.00 (loterii tarbeks asjad palun saata hiljemalt 6. dets kooli).
  • 20. detsembril toimub algklasside jõulupidu algusega kell 18.00


Tänane päev möödus meil suuresti suuliste tekstülesannete kallal. Lapsed said ka ise tekstülesandeid mõelda ja lahendasime neid koos! Tegime ka töölehte arvutamine 20 piires, mis tuli üsna kenasti välja. Homseks jäi kodus lõpetada tööleht ja mõelda välja ise üks tekstülesanne (tekstülesanne panna kirja paberile, homme on meid ees ootamas tekstülesannete loterii).

Tööõpetuses hakkasime meisterdama vahvaid lõngast lumememmesid jõululaada tarbeks. Meil on klassis väga palju nobedaid näppe! Muusikas oleme jätkuvalt jõululaulude lainel.

kolmapäev, 29. november 2017

Kesknädal

Täna alustasime taas peastarvutamisega, kordasime veel paaris ja paaritut arvu. Oleme nüüd peastarvutamisel läinud üle 10 piiri, tänased arvutused olid 20 piires ja tulid üsna hästi välja. Tegime suuliselt tekstülesandeid ja leidsime kuidas neid matemaatiliselt kirja panna. Alustasime ka tööraamatust lk 56 tegemist (nelja võrduse koostamine). Homseks jäi kodus tööraamatust lõpetada lk 56 ja teha 57.

Kunstis õpetaja Gittaga õppisime täna väga ilusa ringi tegemist. Töövahenditeks olid kriidid ja neid oli täna täna tavalisest palju rohkem! Pildid tulid värvilised ja väga ümmargused! Kehalises kasvatuses tegime täna (ütleksin väga oskuslike) harjutusi kuulamise peale. Lastel oli väga põnev!

NB! Järgmisest nädalast tuleb kunstiringi kaasa võtta ka sisejalatsid!

teisipäev, 28. november 2017

Kunstiringist!

Õpetaja Gitta kunstiring algklassidele (1-5. klass) hakkab toimuma alates 29. novembrist uuel aadressil Tööstuse 1, II korrusel. Tööstuse 1 maja on ühtlasi ka Rakvere Eragümnaasiumi uus kunsti- ja käsitöö maja. Kunstiring toimub ikka samal ajal kolmapäeviti 14.30-16.00! Õpetaja Gitta võtab lapsed kooli juurest kokku ja liigub nendega teise majja. Pärast kunstiringi peavad lapsed sealt ise edasi saama, kuhu vaja (või tulevad vanemad sinna järgi).
Alustasime päeva peastarvutamisega. Jätkasime järgarvudega (vaatasime üle tööraamatu ülesanded, kordasime järgarve) ja ülejäänud aja tegime tekstülesandeid suuliselt. Tekstülesannete põhjaks on mingi väike jutuke, kus koos uurime mida saaks küsida. Ka vastused moodustame suuliselt täislausetega. Kui lapsed oskavad suuliselt hästi küsimusi leida ja arvutada, siis tehte kirja panemine vaid jutukese põhjal on midagi uut. Sellised suulised tekstülesanded on heaks aluseks matemaatilisele mõtlemisele. Homme jätkame suuliste tekstülesannetega ja paneme tahvlile kirja tekstülesanded ka matemaatilises keeles. Homseks jäi kodus lõpetada tööleht. Kindlasti tuleb tööleht kooli kaasa võtta, kontrollime koos vastused üle.

Kehalises kasvatuses tegime täna õpetaja Lembega täpsusharjutusi. Tööõpetuses teeme veel lõngatutte. Esimesed viis lõngatutti on valmis ja neist on valminud imearmsad värvilised elukad (ämblikud):

Väärtuskasvatuses õpetaja Merikene rääkis meile loo kelladest Ding ja Dong. Kogu klass kuulas suure hoolega! Las lapsed jutustavad kodus ka seda toredat lugu (või vähemalt nii palju, mis meelde jäi).

Jõululaat 9. dets kell 10.00

9. detsembril  kell  10  toimub meie kooli JÕULULAAT. Igal klassil on oma müügilett. Müügist saadav tulu läheb klassile ja seda saab kasutada klass oma äranägemise järgi. Et müügiletil oleks piisavalt kaupa, selleks
  • valmistavad lapsed tööõpetuse tundides jõulukaunistusi ja muid jõuludega seotud asju. 
  • lapsed võivad ka kodus koos vanematega midagi valmistada
  • oodatud on ka lapsevanemate valmistatud asjad, ( näiteks omatehtud hoidised, käsitöö jne)
Toimub  loterii. Selleks on vaja tuua kooli 3 asja, mis sobib loteriivõiduks. Asi peab olema uus. Seda ei pea tingimata ostma, võib-olla leidub kodus midagi, mis on kasutamata, kuid endil vaja ei lähe. Need peaks tooma kooli enne laadapäeva.

Veel on vaja vanemate abi müügileti taga. Mõistlik oleks teha nii, et kaks vanemat müüvad ühe tunni ja siis vahetatakse nad välja.  Andke palun teada, kes saavad ja soovivad aidata.

Jõululaadal on avatud ka kohvikud ja lapsed saavad tegutseda töötubades.Toimuvad  esinemised.  Täpsema info postitan siis, kui on täpselt teada, kes ja millega esineb.

Kutsuge laadale ka oma tuttavad ja sugulased!

esmaspäev, 27. november 2017

Uus nädal

Meie 12. nädal algas paraja saginaga. Täna alustasime päeva paaris ja paaritute arvude kordamisega ja peastarvutamisega. Võtsime ka uue teema - järgarvud. Selleks reastasime endid ka klassi ette järjekorda. Tulime ükshaaval pinkidest klassi ette ja järjestasime endid rivvi. Õppisime ära, et järgarvude järgi tuleb kirjutada punkt. Täitsime ka töölehte kus järjestasime värvide järgi pliiatseid. Homme jätkame järgarvudega. Tööraamatust jäi kodus teha homseks lk 50-51.

Muusikas õpetaja Enega hakkasime õppima juba vaikselt jõululaule. Klassijuhatajatunnis lõpetasime viimase KiVa õppetunni ära. Meil jäi reedest väikene osa rääkimata ja täna saime selle ära räägitud. Tänane päev näitas ka kui ruttu lapsed ära väsivad. Viiendaks tunniks oli nii mõnigi laps ikka väga väsinud ja jonn kippus peale. Unustati ära klassi reeglid ja taheti rohkem muud rida ajada. Jagan ka blogis meie klassi reegleid, mida võiks ka kodused teada ja aegajalt lapsega korrata.

1. Olen sõbralik ja viisakas.
2. Tunnis istun ja kuulan.
3. Vastamiseks tõstan käe.

Soovin ilusat nädala algust!

reede, 24. november 2017

11. nädal

Meie nädal möödus kiiresti. Täna püstitasime omamoodi rekordi ka, nimelt oli täna kõige rohkem puudujaid käidud kooliaja peale kokku - 9 puudujat! Klass tundus kohe täitsa tühi olevat.

Täna tegime KiVa tunni. Analüüsisime tehtud kodutöid. Rääkisime milliseid tundeid lapsed joonistasid ja mis olukorras need olid tekkinud. Edasi läksime sellise teemaga nagu grupp/rühm. Saime teada, et vähemalt kolm inimest moodustavad grupi ja igal grupil on grupijuht. Vestlesime millistes gruppides meie oleme ja tuli palju vastuseid - meie klass, erinevad treeningud ja ringid. Arutlesime kuidas saada heaks grupiks ja milline roll on igal grupiliikmel. Mängisime ka vahvat meeskonnamängu, mis lastele väga meeldis. Kuus last olid harutajad ja ülejäänud kümme pidid moodustama inimsõlme. Selleks võeti ringi, kätest kinni ja liiguti kinniste kätega üksteise alt läbi. Tegime mängu vahetustega läbi ja nii saime kaks tõelist inimsõlme. Kui sõlm valmis sai, võtsid lapsed tihedalt üksteise ligi, et neid oleks veelgi raskem lahti harutada. See oli paras ülesanne! Ülesannet harutades märkasime kas ja kuidas meeskonnatöö on vajalik ning kas see meid ka sihile viis. See oli tõeliselt tore mäng, saime lastega palju naerda ja tundsime sellest mängust suurt rõõmu. Lisaks panime kirja ka esimese KiVa reegli - kedagi ei jäeta välja! Reelgid on nüüd klassis ka üleval, täiendame seda tähtsat lehte iga KiVa tunniga edasi.

Loodusõpetuses hakkasime inimese meeli õppima ja alustasime nägemisest (silmadest). Näiteks sulgesime oma silmad, et veenduda kas siis üldse näeme midagi. Saime teada miks me peame koolis sirge seljaga istuma (ikka selleks, et hoida vähemalt 25cm vahet õpikuga ja oma silmi mitte pingutada). Nii mõnigi laps sättis ennast kohe korralikumalt istuma. Tund möödus meil väga huvitavalt. Järgmiseks reedeks jäi kodus lõpetada tööraamatust lk 41 lõikamisharjutusega (valida sobiv pilt tööraamatu keskelt, see välja lõigata ja kleepida tööraamatusse).

Esmaspäevaks numbrikaardid kaasa!

Ilusat nädalavahetust!

neljapäev, 23. november 2017


Nii eile kui täna jätkasime paaris ja paaritute arvudega. Samuti jätkasime ka peastarvutamisega ja arvutamisega 10 piires. Kodutööd tänaseks olid kõigil kenasti tehtud, tublid! Kolmapäeval lõpetasime paaris ja paaritute arvude töölehega, täna keskendusime rohkem arvutamisele. Homseks jäi kodus teha tööraamatust lk 61, eeltöö tegime tunnis ära (lk 60). Kellel mingil põhjusel jäi poolikuks lk 59, siis lõpeta ka see kodus ära.

Kolmapäeval kunsti tunnis õpetaja Gittaga "ladusime" müüri ehk joonistasime kriitidega täpset tööd. Täna tööõpetuses õpetaja Moonikaga tegime jõululaada tarbeks mesilasvahast küünlaid. Lastele see töö väga meeldis, saime palju rullida ja head mee lõhna tunda. Muusikas õpetaja Enega tutvusime kadrilauludega ja õppisime ühe loo ka selgeks.

Tuletan meelde, et homme on klassijuhatajatunni asemel siis loodusõpetus. Võta kindlasti loodusõpetuse asjad kaasa! Loodusõpetuses jäi kodus teha tööraamatust lk 39.

Homme ootan kõigilt KiVa kodutöid!

Meeldetuletus: kellel veel talvemaa raha toomata, siis ootan seda novembri lõpuks.

kolmapäev, 22. november 2017

Vanematekogu kokkusaamine

Vanematekogu järgmine kokkusaamine toimub sel neljapäeval, 23.novembril, kell 17.15. Oodatud kõik aktiivsed lapsevanemad, kes soovivad koolielus kaasa rääkida.

teisipäev, 21. november 2017

Täna algas meie päev taas arvutamisega. Selleks kasutame nüüd juba numbrikaarte. Täna oli veel neljal lapsed numbrikaardid puudu. Soovin, et homseks oleks kõigil numbrikaardid kaasas! Tutvusime ka paaritu ja paaris arvudega, võtsime paaridesse klassi ette. Täitsime ka töölehte ja töövihikut. Homseks jäi kodus teha tööraamatust lk 54 (ja kellel jäi 53 poolikuks, seegi lõpetada).

Tööõpetuses tegime usinalt edasi lõngatutte. Väärtuskasvatuses õpetaja Merike rääkis meile loo õnnetust kingsepast, keda aitasid väikesed mehikesed. Lõpuks oli kingsepp õnnelik. Nimelt aitasid need väikesed mehikesed kingsepal taas end jalule seada, tehes öösiti rasket tööd ja valmistades kingsepale linna erilisemaid jalanõusid. Ka meie meisterdasime kingad endale. Siin on osad meie kingad:


Tuletan meelde, et hiljemalt reedeks ootan KiVa tunni kodutööd (kodutöö kirjeldus blogis olemas vanema postituse näol). Siiani olen kätte saanud vaid ühe töö.

Homme on pikapäevarühmas lastega 2. klassi õpetaja Eve, sest mina lähen peale tunde Tallinnasse arstile.

esmaspäev, 20. november 2017

Alustasime täna taas matemaatikaga. Tegime kohe peastarvutamist, selleks kasutasime numbrikaarte. Kellel täna veel ei olnud sahtlis/kotis, võtke homme kaasa! Lisaks tuletasime meelde arvutamist 10 piires. Kodus jäi teha tööraamatust lk 52 ja kes ei jõudnud tunnis töölehte valmis, siis see ka lõpetada. Homme jätkame samal lainel - arvutame, arvutame, arvutame! Homme võtame ka uue osa - paaris ja paaritu arv. Arvutamine käib meiega koguaeg tunnist tundi uute teemade kõrval kaasas.

Klassijuhatajatunnis tutvusime meie klassi reeglitega - need on nüüd värviliselt olemas ka seina peal. Samuti arutlesime lastega, mis asi see viisakus on. Saime palju õigeid ja häid vastuseid. Selle nädala eesmärk on olla nii viisakas kui üldse saab. Vaatame nädala lõpus kas meie viisakust märkavad ka teised õpetajad ja õpilased.

Ilusat nädala algust kõigile!

pühapäev, 19. november 2017

Reedega lõppes eesti keele epohh. Epohhi alguses õppisime ära viimased trükitähed, mis meil veel õppida oli. Nüüdseks peaks töövihikust olema tehtud kõik trükitähed. Novembri lõpus korjan töövihikud kokku ja vaatan üle, kuidas tähed meil välja tulnud on. Kui tähed otsa said õppisime, et tähti ja häälikuid ei pruugigi sõnas sama palju olla. Lapsed said kenasti koduse nuputamisülesandega ka hakkama! Peale tähti ja häälikuid keskendusime tähestikule. Lugesime aabitsast tähestikulaulu, julgemad lapsed lugesid seda ka klassi ees. Vahepeal rääkisime ka mardipäevast ja laternalugusid. Epohhi viimasel nädalal jätsime töövihikud tahaplaanile ja tegime usinasti ärakirja, seega meie põhirõhk oli lugemisel ja kirjutamisel. Kirjutasime väikseid 4-5 lauselisi jutukesi joonistusvihikutesse, mis lõimusid loodusõpetuse teemadega. Kirjutamisega õppisime ka vormistamist ning nii mõnigi eesti keele reegel tuli ärakirjaga ilmsiks, näiteks, et lause lõppeb punktiga. See oli lastele üsna suur töö, mis nõudis keskendumist ja pingutamist. Aga meie töö kannab vilja, sest vihikud hakkavad juba ilmet võtma. Hea meel on ka selle üle, et kirjalike kodutöid tehti ja kes tegi, tegi väga korralikult! Lapsed said lugeda oma tehtud jutukesi klassi ees ka teistele ette. Rõõm on näha, et lapsed tahavad tulla klassi ette lugema ja vastama. Reedel oli nii palju soovijaid, et kahjuks kõik ei jõudnudki klassi ette vastama.

Esmaspäevast algab meil taas matemaatika epohh, mis kestab kaks nädalat. Alustame ja tuletame meelde uuesti arvutamist kohe. Tuletan meelde ka seda, et uuest nädalast vahetasin loodusõpetuse ja klassijuhatajatunni ära, seega esmaspäeval on meil klassijuhatajatund (kaasa eesti keele asjad). Esmaspäeval teen ka tunniplaani kontrolli - kas kõigil on ise kirjutatud ära tunniplaan. Järgmine nädal on meie klassis ka viisakusenädal. Sellest võib juba kodus paar sõna rääkida, räägime kohe esmaspäeval ka koolis viisakusest - mis see on ja kuidas siis tuleks käituda? Proovime nädal aega väga-väga viisakalt käituda. Vaatame, kas tuleb välja :)

neljapäev, 16. november 2017

Täna alustasime tundi teisiti. Alustasime hoopis kodutööde tutvustamise ja lugemisega klassile. Pärast toredaid esitlusi kirjutasime ärakirja. Meie tänane lugu rääkis metsast. Homseks jäi kodus kirjutada jutuke edasi Tõnust ja tema metsaskäigust. Ootan juba huviga! Lisaks veel jäi aabitsast lugeda lk 74. Järgmisest nädalast võtame kasutusele ka kodutööde vihiku, mis hakkab kodus käima (sinna tulevad nii eesti keele kui matemaatika ülesanded).

Tööõpetuses õpetaja Moonikaga jätkasime lõngapallide tegemist. Esimesed lõngapallid said ka tänase tunni jooksul valmis ja need tulid välja väga kirjud ja vahvad! Muusikas õpetaja Enega mängisime käsikellasid ja mudilaskooris õpime juba jõululaule.

Tuletan meelde, et neljapäeviti on õpetajate kolleegium algusega kell 14.30, kellel vähegi võimalik tulge lastele järele selleks ajaks.

kolmapäev, 15. november 2017

Täna ootas lapsi üllatus. Mina olin koolitusel tarkust kogumas ja lapsed õppisid täna õpetaja Lenaga. Jätkati ärakirjaga. Õpetaja Lena jättis kodutööks meenutada tunnis kirjutatud jutukest ja see oma sõnadega paberile uuesti kirja panna. Õppimised said kirja ka päevikusse. Homme saavad lapsed oma jutukesi klassile ette lugeda.

teisipäev, 14. november 2017

Tänane päev jätkus ärakirjaga. Lugesime, kirjutasime, küsisime küsimusi kirjutatud teksti kohta ja jutustasime. Samuti joonistasime pildi jutust. Tuletasime meelde ka seda, et lause lõpus käib punkt. Peale rasket tööd hetkeks puhkasime ja mängisime vahvat eesti keele mängu, mis lastele väga meeldib. Kontrollisime ka lugemist - kuus tublit õpilast käisid klassi ees lugemas ja ülejäänud klass kuulas hoolega kaasõpilasi. Homseks jäi aabitsast lugeda lk 70 (võid vaadata ka sama juttu kirjatähtedes lk 71) ja loe veel üle ka lk 72 (või 73)!

Tuletan meelde, et meil on kehalise kasvatuse tunnid esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev. Esmaspäeviti on tüdrukutel õpetaja Liisiga rütmika saalis, poistel on kehaline kasvatus esmaspäeviti õues õpetaja Lembega. Teisipäeval ja kolmapäeval on lastel tunnid koos, saalis. Täna puudusid paljudel lastel kehalise kasvatuse riided ja jalanõud. Palun kontrollida üle, et lastel oleksid kaasas kehalise kasvatuse riided ja jalanõud. Saalis olles võiks olla lapsel eraldi puhtad sisejalanõud (ehk siis mitte need, millega ollakse õues). Aitäh!

esmaspäev, 13. november 2017

10. nädal

Meie 10. koolinädal toob endaga kaasa palju kirjutamist. Teeme eesti keele epohhi lõpuni ärakirja. Vormistasime täna uued joonistusvihikud suure hoole ja täpsusega. Esimesed leheküljed tulid puhtad ja kenad. Sõnade asemel kirjutame nüüd juba pikemaid lauseid ja kodus jääb nüüd rohkem harjutada lugemist. Homseks jäi uuesti lugeda tähestikulaul, aabitsast lk 72 (kellel soovi ja oskust võib piiluda ka lk 73). Nädala lõpuks võiks see meil täitsa peas olla.

Loodusõpetuses jätkasime loomadega. Kellel jäi poolikuks, siis järgmiseks nädalaks lõpetada tööraamatust lk 34 (lemmikloomast pilt joonistada). Samuti oleme tundides läbivalt rääkinud ka teemal elus ja eluta (kes, mis). Kodus jäi nuputada tööraamatust lk 39.

Järgmisest nädalast teen muudatuse tunniplaanis. Kui loodusõpetus meil esmaspäeviti, siis vahetan selle ümber reedese klassijuhatajatunniga. Mulle tundub, et lapsed väsivad viiendaks tunniks üsna ära ja siis on õppida veel midagi uut peale üsna raske. Tähelepanu on hajunud, küsitakse koju või mängima. Järgmisest nädalast proovime siis niipidi, et klassijuhatajatund on esmaspäeval ja loodusõpetus hoopiski reedel. Siis on ehk kodutööd ka paremini meeles ja vaim erksam.

pühapäev, 12. november 2017

Külastame 11. detsembril Toolse talvemaad!

11. detsember külastame koos 3. klassi õpilastega Toolse talvemaad. Pilet koos transpordiga tuleb 10 eurot. Palun tuua raha õpetajale novembri kuu jooksul.


9. nädal

Neljapäeval panime tähed järjekorda ja tutvusime tähestikuga. Vormistasime oma joonistusvihikut ja kirjutasime tähestiku ka joonistusvihikusse. Meie esimene joonistusvihik on otsa saamas ja järgmisel nädalal võtame kasutusele uued vihikud, kuhu hakkame juba kirjutama pikemaid tekste ja rohkem vaeva nägema vormistamisega. Nüüdseks on piisaval harjutatud :)

Reedene päev möödus väga rahutult ja jutukalt. Rääkisime mardipäevast, kommetest ja tavadest. Samuti rääkisime veel üle laternalegendi ja muljetasime laternapeost. Kunstis õpetaja Gittaga maalisime ja koristasime klassi veel pärast neljandat tundigi.

Loodan, et nädalavahetusega on saadud piisavalt puhata ja ollakse valmis uueks nädalaks.

Soovin ka kõikidele isadele ilusat isadepäeva!


kolmapäev, 8. november 2017

Täna said kõik lapsed tahvli ees käia. Vaatasime tähti ja häälikuid. Avastasime, et pikka häälikut loetakse üheks häälikuks ja seetõttu võib sõnas olla tähti ja häälikuid erinevalt. Koostasime tahvlile suure tabeli, iga laps sai mõelda välja sõna kus on sees pikk häälik ja see tahvlile kirjutada. Kirjutasime sõna kõrvale tabelisse ka numbriliselt välja häälikute ja tähtede arvu. Kodus jäi teha väikene tööleht, kus on peal sama põhimõttega ülesanne. Homme kontrollime töölehe üheskoos ära.

Kunstis õpetaja Gittaga lõpetasime vormijoonistuse töö, kus kasutasime siniseid, kollaseid ja punaseid kriite.

Oleme nüüd iga hommik laulnud laternalaulu. Osadel lastel on laul nii selge, et oskavad peast laulda. Teistele andsin sõnad koju kaasa. Lugege koos need üle, sest siis on homme meil laternapeol hea koos laulda!

teisipäev, 7. november 2017

Eesti keeles tutvusime täna võõrtähtedega. Õpetaja luges aabitsat ette, mõtlesime kus sõnades leidub võõrtähti, kirjutasime neid tahvlile. Häälisime täna väga palju sõnu läbi. Tunnis tegime töövihikust tähe F ja C osa ära ning tegime kokkuvõtte õpitud tähtedest. Homseks jäi üle vaadata töövihik, et kõik tähed oleksid kenasti tehtud. Nüüd on meil trükitähed kõik selged!

Tööõpetuses õpetaja Moonikaga tegime täna oma meisterdatud laternatele traadist sangad külge. Meie laternad on nüüd neljapäevaks valmis! Väärtuskasvatuses õpetaja Merike jutustas meile loo headusest, aususest ja tahtest. Kogu klass kuulas suure huviga.

Täna oli nii ilus ilm, et lausa lust oli vahetunde õues veeta :)

esmaspäev, 6. november 2017

Nädala algus

Neljapäeval on laternapidu ja meiegi alustasime nädalat väheke teistmoodi. Laulsime hommikul laternalaulu, mis oli osadele lastele juba tuttav. Saime viisi kohe ülesse ja laul kõlas ilusti klassis! Täna õppisime eesti keeles häälikut ja tähte H. Mõtlesime sõnu, kus on H-täht sees, kirjutasime need tahvlile ja siis ka joonistusvihikusse. Siis said lapsed vajadusel oma kirjutatud sõnu parandada. Homseks jäi kodus lugeda aabitsast lk 60-61 ja töövihikust lk 38-39.

Muusikas õpetaja Enega tutvusime juba varakult mardipäevaga. Õpetaja Ene andis meile lühiülevaate mardipäeva kommetest ja tavadest. Õppisime ära ka ühe vahva mardiloo, et siis kui marti minnakse jooksma, saad laulda!

Loodusõpetuses tutvusime täna nii kodu-, mets-, kui ka lemmikloomadega. Vestlesime, kus need loomad elavad, millised nad välja näevad, mida koduloomad inimestele annavad jne. Järgmiseks esmaspäevaks jäi loodusõpetuses lõpetada tööraamatust lk 32 ja teha lk 37. Palun järgmiseks korraks välja lõigata valmis ka lisalehtedelt järgmiste teemade pildid: loomad ja nende pojad, liikumine.

Ilusat nädala algust!

laupäev, 4. november 2017

Laternapidu

Laternapidu peetakse 11. novembril. See püha on seotud Püha Martini, Toursi piiskopiga.
Me räägime lastele legendi Püha Martinist ja teeme peoks paberist laternaid. Soovi korral võite neid valmistada ka kodudes.
Meie laternapidu toimub 9. novembril. Kell 17.30 koguneme algklasside maja hoovi. Ootame peole kõiki lapsi koos peredega. Pereliikmetel võtta võimalusel kaasa ka oma latern. Riietuda soojalt, et laternarongkäigus keegi ei külmetuks.
Pärast rongkäiku joome sooja jooki.  Kellel on võimalik tuua glögi jaoks  õunamahla, siis palun toimetage see kooli kolmapäevaks. Oodatud ka koogid ühisele peolauale.
Laternapeoga toetame laste loomupärast headust, jagamis- ja koosolemisrõõmu ning empaatiavõimet.
Muudame koos pimeda õhtu valgemaks!

8. koolinädal

Meie esimene nädal peale vaheaega möödus veel üsnagi palju vaheaja meeleolus, elasime uuesti tundidesse ja koolimelusse sisse.

Reedel käsitlesime KiVa 2. õppetundi, mille teemaks olid tunded. Vestlesime milliseid tundeid me tunneme, kuidas tunded tekivad, kas ja kuidas erinevad sündmused toovad esile meis tundeid, kuidas kontrollida oma tundeid ja aru saada, mida teine inimene tunda võib. Vestlus oli meeleolukas, sai ka palju nalja. Tegime väikestes rühmades tööd, iga rühm sai sõna. Seekord on ka KiVa's kodune ülesanne: tundedetektiiv. Ülesanne on järgmine:

Kodune ülesanne: tundedetektiiv
Proovi pöörata tähelepanu sellele, millised tundeid sa kodus või koolis oma läheduses olevate inimeste juures ära tunned. Sa võid tunnete väljendamist näha (näoilmed, teod, žestid) või kuulda (keegi ütleb, kuidas ta ennast tunneb; hääletoon). Võid tundeid järeldada ka inimeste olukorrast. Igaüks joonistab oma KiVa kausta (kaustad minu käes) vähemalt ühe juhtumi, kus nad tegutsesid "tundedetektiivina" ja leidsid kellegi käitumises mingi tunde. Joonistusel peaks näha olema, mis tunne see oli ja kuidas see avastati. Ootan joonistust hiljemalt 24.11, seega on natukene aega seda teha.

Kunstis õpetaja Gittaga õlitasime tulevaks laternapeoks laternad ära - suur töö on tehtud! Reedel harjutasime ka matemaatikat, arvutasime ja kordasime numbrite sõpru - eelnevat ja järgnevat arvu.

Neljapäeval proovisin üles laadida ka pilti meie tehtud ussidest tööõpetuses, aga blogi ei tahtnud minuga absoluutselt koostööd teha ja tol päeval mul ei õnnestunudki pilti lisada. Nüüd on see parandatud ja saate eelmises postituses näha osa meie vahvaid usse.

Järgmise nädala keskpaigaks on meil selgeks õpitud trükitähed. See tähendab seda, et töövihikust peaks olema tehtud kõik tähed ehk lk 6-41 (väljaarvatud häälik ja täht H). Kontrolli kodus kas on kõik kenasti täidetud, eriti kui on oldud haige või puudutud muudel põhjustel. Kolmapäevaks jääbki kodus oma töövihik üle vaadata. Kui on palju vahelt tegemata jäänud, siis hiljemalt novembri lõpuks peab olema töövihik korras. Vaatasin üle juba nende laste töövihikud, kes reedel olid minuga pikapäevarühmas.

Riietusest koolis
Algklasside maja lapsed veedavad kõik vahetunnid õues. Palun pange lastele ilmastikule vastavad riided selga/kaasa (kindad, mütsid). Õues on juba täitsa karge, eriti hommikuti :)
Tuletan meelde ka seda, et dressipüksid ei ole kooliriietus! Dressid sobivad vaid kehalise kasvatuse tundidesse.
Lastel peavad olema ka sisejalatsid. Mõni laps unustab neid koju, tooge ikka kooli tagasi! :)


neljapäev, 2. november 2017

Meie tänaseks tunniteemaks oli häälik ja täht J. Kirjutasime joonistusvihikusse sõnu, leidsime kas täht J asub sõna alguses, keskel või lõpus. Hääldasime sõnu  ka I-tähega, et saada aimu I ja J erinevusest. Moodustasime ka lauseid sõnadega, kus on J sees. Tund möödus töökalt ja rahulikult. Väga mõnus! Õpetaja unustas täna aga väga tähtsa asja ära, nimelt kodutöö. Homseks võiks olla loetud aabitsast lk 58-59, töövihikust tehtud lk 36-37. Lastele sai suuliselt öeldud päeva lõpus, aga kes sellist asja ikka meelde jätab :) Õpetaja väga vabandab! Kui ei jõua tehtud, pole hullu.

Tööõpetuse ussid tulid väga-väga vahvad!


Muusikas ja mudilaskooris hakkasime õppima uusi ilusaid laule.

kolmapäev, 1. november 2017

Eesti keeles õppisime häälikut ja tähte G. Kirjutasime joonistusvihikusse, leiutasime G-tähega nimesid ja leidsime, et ka Grete nimi algab G-tähega! Töövihikus hüppasime paar lehekülge seega edasi. Homseks jäi kodus lugeda aabitsast lk 62-63 ja töövihikust teha lk 40-41.

Kunstis õpetaja Gitta vaatas üle meisterdatud laternad ja tehti parandustöid. Kehalises kasvatuses õppisime vaikselt rahvastepalli mängu.

Õpetaja Moonika jagas ussi tegemiseks ka üht vahvat videot, mille järgi saad kodus oma ussi ära lõpetada.

Lingi leiad siit: https://www.youtube.com/watch?v=5iNcijtc8KA