Pühapäev, 3. mai 2020

Koduõpe 4.-8. mai

Tänan kõiki lapsi, kes on esitanud oma tööd mulle õigeaegselt. Ka sel nädalal tuleb selline töö, mida tahan näha. Ole hoolas ja esita töö samal päeval, mil see teha tuleb!

Selle õppeaasta viimase kohustusliku kirjanduse raamatu autoriks on Andrus Kivirähk. Andsin Sulle vaba valiku, millist tema teost lugeda tahad. Annan Sulle juba teada, et raamat peab olema vastatud hiljemalt 25. maiks, seega on aega täpselt 3 nädalat. 25. mai on viimane kuupäev, kirjuta see enda päevikusse suurelt ja punaselt. Osadel lastel on Kiviräha raamat juba vastatud, väga tublid! Ootan Sinu valitud raamatust kokkuvõtet lugemispäevikus oma e-mailile nelehelen.piho@reg.ee kõige hiljemalt 25. mai!

Nädala õppetöö 4.-8. mai:
Sellel nädalal on teemaks häälikuühendid - täishäälikuühend ja kaashäälikuühend.

Esmaspäev, 4. mai
Eesti keel  häälikuühendid ja kuulamisülesanne. Alusta tänast eesti keelt õpikuga lk 92-93 ja loe häälikuühendite kohta. Tee suuliselt harjutused 1-6, seejärel täida oranžist õigekirja töövihikust harjutus 26 lk 17.

Tuleta meelde:
TÄISHÄÄLIKUD - A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü
Täishäälikuühendis on kaks või enam erinevat täishäälikut kõrvuti. Näiteks: aed, teater, või.
KAASHÄÄLIKUD - B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Š, Z, Ž, T, V
Kaashäälikuühendis on kaks või enam erinevat kaashäälikut kõrvuti. Näiteks: kriit, rge, konks.

Kuulamisülesanne. Andrus Kivirähk loeb juttu "Mida teevad jalgrattad talvel?". Võta eesti keele vihik, kirjuta pealkirjaks "Mida teevad jalgrattad talvel?" ja märgi kuupäev. Kuula järgnevat lugu ja kirjuta 5 lauset selle kohta, mida teevad jalgrattad talvel laste ja õpetaja arvates. Vormista vihik õigesti, kirjuta laused ilusa käekirjaga! Kes soovib, võib ka joonistada ja kaunistada vihikut. Tee tehtud tööst foto ja saada minu e-mailile nelehelen.piho@reg.ee. Ootan töid tänase päeva jooksul! 


Inglise keel - õpik lk 62 – 63 h 1 kirjuta sõnad vihikusse, tõlgi ja õpi selgeks. H 3 loe (vajadusel kasuta sõnaraamatut). H 4 – roheline tahvel selgitab, kuidas kasutada tegusõna lihtolevikus, jaatavas lauses jääb tegusõna algvormi, ainus muudatud on “tema”, siis lisame tegusõnale  -s (he, she, it reads); eitavas ja küsivas lauses võtame appi tegusõna “do”, “tema” – “does” (I do not read/ I don’t read, Do you read?; he does not read/ he doesn’t read, Does she read?), tahvlil on näited ka eranditest, nüüd vaata pilte ja moodusta laused näite eeskujul: 2) He goes to the cinema every Sunday. H 6 – kirjuta vihikusse, mida teed erinevatel nädalapäevadel, võid kasutada siin antud väljendeid, aga võid ka ise välja mõelda (write a letter, read a book, play with my friends, walk my dog, feed my cat…), tuletan meelde, et inglise keeles kirjutatakse  nädalapäevade, kuude ja õppeainete nimed ka lause keskel suure algustähega: On Monday I play tennis. Võib ka: I play football on Mondays. Saada mulle h 6 (7 lauset).

Teisipäev, 5. mai
Eesti keel - tee lahti õpik lk 92 ja tuleta meelde, mida eile lugesid. Täida tv lk 52-53.
Loodusõpetus - foto, joonistus, aerofoto, plaan, kaart. Loe läbi ja uuri pilte õpikust lk 34-39. Kirjuta loodusõpetuse vihikusse pealkirjaks "Plaan ja kaart", märgi tänane kuupäev ja kirjuta välja järgmised mõisted ning otsi neile seletus (kuidas Sina aru saad mõistetest): plaan, aerofoto, kaart, legend. 

Kolmapäev, 6. mai
Eesti keel - tee töövihikust harjutus 5 lk 54. Pane tähele, et iga rea lõppu tuleb kirjutada nii täis- kui kaashäälikuühendid kokku. Kirjuta luuletus tabelisse, kuid pööra tähelepanu sellele, et igasse kasti tuleb kirjutada vastava aastaaja kohta. Luuletusest jääb seega üle 2 rida. Illustreeri luuletus. Seejärel õigekirja töövihikust harjutused 28 ja 29 lk 18.

Neljapäev, 7. mai
Eesti keel - täida töövihikus harjutus 9 lk 57. Töövihikus antud Planeet Maa koduleht minul ei avanenud, seega ärge seda otsige. Mõtle, missuguse teemaga see lugu seostub ja märgi enda vastus. Seejärel tee õigekirja töövihikust harjutus 31 lk 19.
Harjutustund (matemaatika) - liitmine ja lahutamine peast, kordamine. Loe õpikust lk 125-126 liitmise ja lahutamise kohta. Tee suuliselt igast ülesandest (ülesanded 416-421) omal valikul üks tulp!
Kehaline kasvatus - vaata pilte ja tee järgi!

Reede, 8. mai
Eesti keel - täida töövihikus harjutused 10 ja 11 lk 58-59. Harjutus 11 tegemiseks annan vihje - rahvajutt räägib ööbikust!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.