esmaspäev, 11. mai 2020

Koduõpe 11.-15. mai

Minuni ei ole veel jõudnud paar üksikut tööd, mida tahtsin näha. Esitamata tööd tuleb ära esitada kõige hiljemalt neljapäevaks 14.05! 

Viimase raamatu vastamiseni on jäänud 2 nädalat!

Nädala õppetöö 11.-15. mai:
Sellel nädalal on teemaks sulghäälik sõna alguses ja h sõna alguses. Avastad ka võõrsõnu, mille tähendust Sa vahest ei tea. Kui Sa mõne võõrsõna tähendust ei tea, saad kasutada internetis olevat "Võõrsõnade leksikoni", mille leiad aadressilt http://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=karibu&F=M&C06=et. Lisaks "Võõrsõnade leksikonile" võid abi leida ka "Eesti õigekeelsussõnaraamatust", mille leiad aadressilt https://www.eki.ee/dict/qs2018/index.cgi?C03=1&Q=paas

SULGHÄÄLIKUD on K, P, T, G, B, D

Esmaspäev, 11. mai
Eesti keel - tee lahti õpik lk 106 ja loe läbi teema "Sulghäälik sõna alguses". Tee suuliselt samalt leheküljelt harjutused 1 ja 2. Pane tähele! Õpikus on trükiviga! Harjutuses 1 on segamini aetud sõnad kong ja gong ning poks ja boks. Kong on ruum vanglas ja gong on löökpill, poks on spordiala ja boks on väike ruum! Jäta õpik lahti ja ava töövihik. Täida töövihikust lk 60/1-4 ja lk 61/5. Harjutuses 2 kivim on paas ehk paekivi.
Inglise keel - Selle nädala teema: What time is it? (What’s the time?) Mis kell on?
Kellaajaga seotud sõnavara (vaata videoid, kuula ja korda): https://www.taskutark.ee/m/12-time/
Btiti Nõukogu kodulehel on video ja harjutused kellaaja ütlemiseks/ kirjutamiseks: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-tell-the-time. Palun vaata videot, kuula ja korda (vaata ka harjutusi ning mänge parempoolsest ruudust).
Nüüd palun täida tv lk 40 h 1 ja 2 ning lk 41 h 4.
Teisipäev, 12. mai
Eesti keel - tee lahti õpik lk 107 ja loe läbi teema "H sõna alguses". Tee suuliselt samalt leheküljelt harjutused 3, 4 ja 5. Harjutus 5 tegemiseks läheb tarvis "Võõrsõnade leksikoni". Vaata kas saad nende võõrsõnade tähendustest aru. Seejärel täida töövihikust lk 61/6, 7 ja lk 62/8. Pane tähele! Harjutuses 8 on taas trükiviga, sest kolmes lüngas on vaja kirjutada täishäälikuühend: eelviimane rida ja viimane sõna on võid, viimane rida esimene sõna on maitsvat, viimane rida viimane sõna jällegi võid. Täida lüngad, lahenda mõistatused ja joonista, kellest on jutt.
Loodusõpetus - kuidas kaarti lugeda? Loe õpikust lk 40-41. Vaata üle mõisted leppemärk, ruudustik ja mõõtkava. Uuri iseseisvalt kaarti ja otsi sellelt üles tähed A ja B (all vasakult paremale) ning arvud 1, 2 ja 3 (ülevalt alla). Kui leidsid, tore! Otsi ülesse ruut A2. Selleks vaata, kus asub täht A ja liigu seda veergu mööda arvuni 2. Vaata legendi abil, mida põnevat jääb ruutu A2 ja pane oma leiud vihikusse kirja. Märgi vihikusse ka selle kaardi mõõtkava.


Kolmapäev, 13. mai
Eesti keel - uuri tabelit õpikust lk 113 ja täida selle põhjal töövihikust lk 64/11 ja 12. Seejärel tee oranžist õigekirja töövihikust lk 20/34-36. 


Neljapäev, 14. mai
Eesti keel - loe õpikust lk 116-118 ja täida selle põhjal töövihikust lk 65/13 ja 14. Harjutuse 14 tegemisel tuleta meelde, et ülipikka täishäälikut märgitakse kahe tähega. Ühesilbiline sõna on alati ülipikk! Tee oranžist õigekirja töövihikust lk 21/37, 38.

Harjutustund (matemaatika) - korrutamine ja jagamine, kordamine. Loe õpikust lk 127-128 korrutamise ja jagamise kohta. Tee suuliselt igast ülesandest (ülesanded 422-426) omal valikul üks tulp! Vajadusel kasuta vihikut ja tee tehted sinna.
Kehaline kasvatus - vaata ja tee järgi!
Reede, 15. mai
Eesti keel - täna teed tööd luuletusega. Tee töövihikust lk 66-67. Harjutuses 16 täidad ära punktid 1., 2., ja 5.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.