esmaspäev, 3. veebruar 2020

Jalgratta juhiload

Sügisel rääkisime jalgratta juhilubade tegemisest ja edastan nüüd MTÜ Liikluskasvatuse Ühenduse info:

Koolituse eesmärk on toetada lapsevanemat jalgrattalubade koolitamisel. Lapsevanema ülesanne on läbi viia praktiline sõiduõpe. Meie tagame õpilasele teoreetilised teadmised ja kontrollime praktilist sõiduoskust jalgrattaga liiklemisel. Aitame valmistada õpilast ette jalgratta juhiloa eksami sooritamiseks.

Ettevalmistus koosneb 13 õppetunnist teooriast ja 2 praktilisest sõidutunnist. Viimane õppetund nii teoorias kui ka praktikas on eksam. Praktiline sõit toimub viiele õpilasele korraga kahe juhendaja saatel.

Kursuse teoreetilises osas käsitletakse järgnevaid teemasid:
- Sissejuhatus, liiklusreeglid, märguanded, liikluskorraldusvahendid ja käitumine liikluses
- Jalgratta ehitus, hooldus ja nõuded varustusele
- Liiklusohutus, liikluspsühholoogia ja liiklusohutust mõjutavad lisategurid

Teooriatunnid viime läbi koolituse tellinud koolis. Tunnid toimuvad üks kord nädalas üks õppetund
korraga.

Praktika: Jalgrattaga sõit linnaliikluses ja sõidueksami läbiviimine.

Kursuse lõpetanu:
1. teab liiklusmärkide tähendusi;
2. teab reguleerimata ristmiku ületamise reegleid;
3. oskab kasutada turvavahendeid.
4. teab jalakäija ja sõitja kohustusi, käitub neile vastavalt;
5. teab, millised on juhi kohustused ning õigused;
6. teab nõudeid jalgratturile

Eksami sooritanutele väljastame jalgatturi juhiloa.

Antud pakkumise puhul oleme arvestanud, et praktilise sõiduõppe viib läbi lapsevanem ise ja selliselt tuleks hind:
16-20 last grupis – 37,50 EUR
21-25 last grupis – 32,00 EUR
Hind sisaldab juhendamiseks vajalikke õppematerjale.

Tänase seisuga oli meie klassis ca 15 last, kes soovivad juhilube teha. Edastasin info ka 4. ja 5. klassile ning loodetavasti on ka seal huvilisi nii palju, et saaksime 21 last kokku. Kes veel ei ole päevikusse juhilubade soovist märku andnud, siis palun teha seda hiljemalt kolmapäevaks.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.